CZ EN

Stanovisko MF, ČNB a KCP k Hodnotící zprávě Evropské komise k Akčnímu plánu finančních služeb

Ministerstvo financí vypracovalo ve spolupráci s Českou národní bankou a Komisí pro cenné papíry společné stanovisko k Hodnotící zprávě Evropské komise k Akčnímu plánu finančních služeb (FSAP). Tento dokument zveřejnila Evropská komise dne 7. listopadu 2005.

Odpovědi na konkrétní dotazy obsažené v dokumentu shrnují postoj ČR na procesní fungování FSAP a zahrnují i některá doporučení ke zlepšení  tvorby a schvalování nových právních předpisů pro následující období.

K nejdůležitějším procesním prvkům řadí Česká republika intenzivní konzultace se zainteresovanými stranami, spolupráci mezi členskými státy při implementaci evropských právních předpisů a schopnost členských států implementovat a vynucovat právní předpisy.

"Současný konzultační proces považujeme za dostatečně dobrý. Je však důležité najít možnosti většího zapojení klientů – konečných spotřebitelů finančních služeb do konzultačního procesu. Jak ukazují i zkušenosti z České republiky, názory klientů a jejich organizací často nezní dostatečně důrazně," připomíná náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Velká diskuse probíhá i o tom, jakým způsobem převádět evropská pravidla do národních legislativ. "Použití směrnic může vést k rozdílné implementaci ze strany jednotlivých členských států a k různému načasování, což komplikuje postup při vytváření jednotného trhu. Na druhé straně používání nařízení, která jsou přímo platná ve všech členských zemích, se hodí jen pro právní předpisy technického charakteru. Je proto důležité, aby existoval mechanismus zajišťující časově i věcně sladěné zavádění evropských pravidel do legislativy národních zemí. Jinak zůstane jednotný trh pouhou frází," varuje Tomáš Prouza.

Společné stanovisko zaslané Evropské komisi je uveřejněno na stránkách MF. Podrobnější informace k Akčnímu plánu finančních služeb včetně hodnotící zprávy, jsou také uvedeny na stránkách Evropské komise .

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář