CZ EN

Po včerejším souhlasu Polska nestojí dohodě o DPH nic v cestě

Polský souhlas znamená, že Česká republika bude moci využít bez časového omezení nižší sazbu DPH na teplo a teplou vodu, prodloužit nižší sazbu DPH na rekonstrukce a opravy bytového fondu do roku 2010, zavést zvýhodnění bytové výstavby v souladu se sociální politikou a znovu nastolit diskusi o snížených sazbách DPH v polovině příštího roku. "Náš věcný přístup přinesl své ovoce v podobě výhodnějších podmínek pro ČR i další nové členské země. Zároveň ale připomněl rozdílné postavení nových a starých členských států, které bude muset Evropská unie v zájmu své důvěryhodnosti řešit," říká první místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka.

Vhodnou příležitostí bude diskuse o systému výjimek v oblasti DPH nad analýzou Evropské komise v polovině roku 2007. "Nepochybuji o tom, že analýza ukáže přínos nižších sazeb DPH pro zaměstnanost i ekonomický růst právě v oblastech jako je stavebnictví a budou tak jasné argumenty pro další prodloužení těchto výjimek. Součástí diskuse ale bude muset být i otázka rozsahu a délky výjimek všech členských zemí a nevidím jediný ekonomický argument pro to, aby nové členské země měly horší podmínky než ty staré," zdůrazňuje Bohuslav Sobotka.

Potvrzení víkendové dohody znamená, že Česká republika může bez časového omezení zdaňovat dodávky tepla a teplé vody sníženou sazbou DPH. "Dosáhli jsme prodloužení jedné ze dvou výjimek, které jsme si vyjednali před vstupem do Evropské unie a domácnostem tak umožníme snížit náklady na bydlení," vysvětluje Bohuslav Sobotka.

V souladu s dohodou získá Česká republika možnost uplatňovat sníženou sazbu DPH na tři druhy služeb z přílohy K Šesté směrnice o DPH. V současné době ČR uplatňuje nižší sazbu na domácí pečovatelské práce a na úklid domácnosti včetně mytí oken. "Po roce 2007, kdy skončí výjimka získaná v rámci přístupových dohod, budeme moci rekonstrukce a renovace soukromých obydlí i nadále zdaňovat nižší sazbou DPH až do roku 2010," vysvětluje Bohuslav Sobotka.

Vláda také využije možnosti, které jí poskytuje evropská legislativa a stanoví definici bydlení, které je součástí sociální politiky státu. "Na výstavbu a rekonstrukce takového bydlení je možné použít nižší sazbu DPH a vláda má zájem, aby tímto způsobem trvale udržela nižší ceny rozvoje bytového fondu u nás," zdůrazňuje Bohuslav Sobotka. Snížená sazba DPH se bude vedle výstavby bytů a domů v rámci sociální politiky státu vztahovat také na výstavbu domovů důchodců, azylových domů, domů s pečovatelskou službou a dalších podobných zařízení.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář