CZ EN

Přehled sazeb DPH v zemích EU

Sazby daně z přidané hodnoty v členských státech EU k 1. červenci 2005 (v %).
Základní sazba Snížená sazba
Kypr

15

5

0

 

Lucembursko

15

12

6

3

Německo

16

7

 

Španělsko

16

7

4

 

Velká Británie

17,5

5

0

 

Estonsko

18

5

0

 

Malta

18

5

0

 

Litva

18

9

5

 

Lotyšsko

18

5

 

 

Řecko

19

9

4,5

 

Česká republika

19

5

 

Nizozemí

19

6

 

 

Slovensko

19

 

 

 

Francie

19,6

5,5

2,1

 

Itálie

20

10

4

 

Rakousko

20

12

10

 

Slovinsko

20

8,5

 

 

Belgie

21

12

6

 

Portugalsko

21

12

5

 

Irsko

21

13,5

4,4

 

Finsko

22

17

8

 

Polsko

22

7

3

 

Dánsko

25

0

 

 

Maďarsko

25

15

5

 

Švédsko

25

12

6

 

 

Zdroj: VAT Rates Applied in the Member States of the European Community, Evropská komise DOC/1636/2005 - EN

Pozn.: Německo plánuje v roce 2007 zvýšit svoji základní sazbu ze 16 % na 19 %, a to z důvodu plnění Maastrichtských kritérií.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář