CZ EN

Rada ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) schválila Konvergenční program České republiky a potvrdila, že plány České republiky umožňují zavedení eura v roce 2010

Letošní Konvergenční a Stabilizační programy zemí Evropské unie byly poprvé posuzovány podle revidovaného Paktu stability a růstu. Cílem revize, která proběhla v minulém roce, bylo posílit ekonomickou podstatu paktu a zlepšit jeho aplikaci na základě zkušeností od roku 1997, kdy byl Pakt zaveden.

Ministerstvo financí uvítalo hodnocení aktualizace Konvergenčního programu a dnes schválené stanovisko Rady Ecofin. Při dnešním projednávání zaznělo, že český Konvergenční program a opatření v něm obsažená jsou Radou i Evropskou komisí hodnocena pozitivně. Doporučení, které pro Českou republiku Rada Ecofin schválila, odpovídají prioritám ČR v nadcházejících letech. Stanovisko Rady také potvrzuje, že Česká republika činí vše potřebné, aby byla v roce 2010 připravena na přijetí eura. "Dodržení našeho plánu přijmout euro v roce 2010 považuji za jednu z hlavních priorit této vlády," říká první místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka.

Rada ve svém stanovisku vedle tří doporučení konstatovala, že ČR dodržuje snižování rozpočtového schodku tak, jak ji bylo doporučeno v loňském roce. V prvním z doporučení Rada vyzývá Českou republiku k využití hospodářsky příznivého období k rychlejšímu snižování deficitu veřejných financí. ČR ve skutečnosti již dnes těží z dobrého ekonomického vývoje a deficit snižuje výrazně rychleji než bylo původně plánováno. "Rychlejší hospodářský růst využíváme pro snižování deficitu. Povedlo se to v roce 2004 i v roce 2005 a dobrý růst ekonomiky ukazuje, že snižování schodku bude moci pokračovat i v dalších letech tak, abychom mohli zavést euro podle plánu v roce 2010," uvedl ministr financí Bohuslav Sobotka k výrokům o malé ambicióznosti ČR a Slovenska.

Rada také doporučuje ČR zvýšit kvalitu rozpočtového plánování. "Zavedení nových fiskálních pravidel v roce 2004 nepochybně přispělo ke zvýšení kvality rozpočtového plánování a k omezení plýtvání s rozpočtovými prostředky. Tato pravidla však fungují teprve krátce a jejich efektivita bude průběžně vyhodnocována. Nyní probíhající analýzy nám pomohou ukázat, jak rozpočtové plánování dále zlepšit. Jde o jednu z priorit Ministerstva financí v letošním roce," dodal Bohuslav Sobotka.

Posledním doporučením upozorňuje Rada na dlouhodobou udržitelnost veřejných financí, které ministr Sobotka uvítal, jelikož podporuje především urychlení důchodové reformy. "Pevně věřím, že penzijní reforma bude jednou z prvních priorit nové vlády, která nutně naváže na analytické práce posledního roku a využije stabilizace penzijního systému, kterou provedla naše vláda," připomněl Bohuslav Sobotka.

Již dříve Evropská komise Čechy pochválila, že snížili schodek rozpočtu pod tři procenta, což je nezbytná podmínka pro vstup do eurozóny. Země si tak vylepšila vyhlídky na zavedení eura v roce 2010. "Česko a Slovensko do Unie vstupovaly s vyšším deficitem. Dnes mají lepší výsledky než se plánovalo," uvedl počátkem roku evropský komisař Joaquín Almunia, který zodpovídá za oblast hospodářské a měnové politiky. "Pokud bude trend pokračovat, může Česko dosáhnout na euro podle plánu v roce 2010," potvrdil. Pozitivní hodnocení českého Konvergenčního programu komisař Almunia potvrdil také na dnešním jednání.

Česká republika byla letos zařazena do první šestičlenné skupiny hodnocených Stabilizačních a Konvergenčních programů společně s ukázkovými zeměmi jako jsou Finsko, Dánsko, Švédsko. Rada uvedla, že fiskální pravidla těchto zemí jsou dobrým příkladem fiskální politiky provádění v souladu s Paktem.

Z nově přistoupených zemí bylo dnes také hodnoceno Slovensko a Maďarsko. Doporučení Slovensku jdou obdobným směrem jako doporučení pro Českou republiku. Maďarsko bylo Radou – poprvé v historii – vyzváno, aby předložilo svůj Konvergenční program znovu do září tohoto roku. Důvodem je převážně absence dostatečně konkrétních kroků, které maďarská vláda hodlá podniknout tak, aby zajistila adekvátní snižování schodku veřejných financí. Tímto historicky bezprecedentním rozhodnutím Rada Ecofin potvrdila svou vůli nepřipustit již na samém počátku zpochybnění důvěryhodnosti revidovaného Paktu stability a růstu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář