CZ EN

Ministerstvo financí vyzývá širokou veřejnost k diskusi nad finančním trhem v České republice

Ochrana a posílení postavení spotřebitele na finančním trhu zůstává i v letošním roce jednou z hlavních priorit Ministerstva financí.

Ministerstvo financí provádí v rámci ochrany a posílení postavení spotřebitele na finančním trhu komplexní zhodnocení fungování finančního trhu, řešení sporů mezi klienty a institucemi na finančním trhu a finančního vzdělávání v České republice. V rámci této činnosti komunikuje a sbírá podněty jak od zástupců spotřebitelských organizací, profesních sdružení a asociací, tak od široké veřejnosti.

V zájmu uplatnění co nejširší diskuse zřídilo Ministerstvo financí speciální e-mailovou schránku spotrebitele@mfcr.cz. Od 23. ledna je možno na tuto adresu zasílat jakékoli podněty, připomínky, náměty na zlepšení či osobní zkušenosti z fungováním všech oblastí finančního trhu, například bankovnictví, pojišťovnictví, penzijních fondů, obchodování na kapitálových trzích, poradenství a zprostředkování všech finančních služeb nebo poskytování spotřebitelských úvěrů.

"Tento způsob komunikace s veřejností se nám osvědčil již v minulosti při přípravě zlepšení postavení klientů bank, kdy jsme obdrželi více než 200 zajímavých podnětů. Proto bychom rádi znali zkušenosti veřejnosti i s dalšími finančními produkty a s jejich prodejem," říká náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Pokud spotřebitelé preferují osobní či jinou formu kontaktu před posláním mailu, mají ještě druhou možnost přispění do diskuse. "Spotřebitelé se mohou osobně, e-mailem či telefonicky obrátit i na poradny Sdružení obrany spotřebitelů ČR, které s Ministerstvem financí na sběru podkladů spolupracuje," říká mluvčí sdružení Ivana Picková.

První fáze veřejné diskuse potrvá do konce března letošního roku. "Vyhodnocení této debaty a nejzajímavější zkušenosti klientů zveřejníme na webových stránkách Ministerstva financí," dodává Tomáš Prouza.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář