CZ EN

Informace o finanční perspektivě Evropské unie na léta 2007-2013

Tato v pořadí již čtvrtá čtvrtletní informace je předkládána na základě usnesení č. 1115 z 10. listopadu 2005 k materiálu „Návrh pozic České republiky pro jednání o finanční perspektivě Evropské unie na léta 2007 - 2013“.

Zpráva shrnuje období od října do konce roku 2005, tedy období stupňující se intenzity jednání završené na zasedání Evropské rady ve dnech 15.-16. prosince 2005 dosažením politické dohody všech členských států o podobě finančního rámce EU na léta 2007-2013. Materiál se věnuje projednávání návrhů, které předložilo britské předsednictví s cílem dosáhnout dohody. Popisuje obsahovou stránku dvou negociačních balíčků, předložených před zahájením Evropské rady a podrobněji se zabývá obsahem konečné dohody, uzavřené v časných ranních hodinách dne 17. prosince.

Samostatná kapitola je věnována hodnocení výsledné dohody z pohledu přínosů pro Českou republiku. Objem prostředků na politiku soudržnosti, které bude mít Česká republika v průběhu příští finanční perspektivy k dispozici, představuje téměř trojnásobné navýšení oproti stávajícímu období a zajišťuje, že Česká republika bude mít vůbec nejvyšší intenzitu pomoci na obyvatele ze všech členských států EU. Dává rovněž solidní předpoklad pro posílení pozice čistého příjemce z evropského rozpočtu.

V závěrečné části materiál nastiňuje vývoj jednání v první polovině roku 2006. Hlavním úkolem rakouského předsednictví bude nalézt takovou podobu Meziinstitucionální dohody, která by byla přijatelná pro všechny její signatáře, tedy jak pro Radu EU, tak pro Evropský parlament a Evropskou komisi. Uzavření Meziinstitucionální dohody je nutným předpokladem pro schválení veškeré navazující legislativy a pro to, aby čerpání prostředků mohlo začít ihned od počátku roku 2007.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.