CZ EN

Stanovisko MF k otázce pohledávek s právními vadami v portfoliu ČKA

Ministerstvo financí rozhodně odmítá nepodložené a zkreslené informace o tom, že vede s ČSOB tajná jednání týkající se problematiky pohledávek s právní vadou z dědictví IPB, jak o tom v pátek informovaly Lidové noviny. Tento článek dezinterpretuje a vytrhává ze souvislostí jedno z více řešení této právně komplikované záležitosti. Navíc toto řešení popisuje nepravdivě, nepřesně, neúplně a bez vazby na jeho možné dopady na státní rozpočet. Ministerstvo financí zdůrazňuje, že jeho jediným zájmem v této věci je ochrana zájmů českého státu a minimalizace všech dopadů na veřejné rozpočty jako celek.

Ministerstvo financí se spolu s dalšími subjekty, jimiž jsou Česká konsolidační agentura a ČNB, snaží již řadu měsíců nalézt všestranně akceptovatelnou dohodu o pohledávkách s právní vadou, které stát převzal od ČSOB na základě rozhodnutí vlády Miloše Zemana z března roku 2002. Tyto pohledávky je pro ČKA jen velice obtížné zpeněžit. Jedná se jedno z posledních dosud nevyřešených dědictví po zkrachovalé IPB. Významnou část z nich se navíc již řešit daří, příkladem mohou být tzv. Nemethovy pohledávky, kde již existuje první pravomocný rozsudek soudu o jejich neplatnosti.

Stát usiluje  především o takové řešení, které by znamenalo konečné narovnání všech vztahů a vazeb, které souvisí s poskytnutím záruky za aktiva po bývalé IPB z roku 2000. V současné době je analyzováno několik variant dalšího postupu, přičemž o žádné není dosud rozhodnuto. Každá z těchto možných variant postupu bude projednána vládou a předložena ke schválení Evropské komisi v řádné proceduře.

Základním předpokladem pro jakékoliv zvolené řešení je minimalizovat nebo jednou provždy vyloučit všechny potenciální oprávněné či neoprávněné nároky na veřejné finance, které by mohly v budoucnu vyplývat ze Smlouvy a státní záruky z roku 2000.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.