CZ EN

Kraje za loňský rok dostanou o miliardu korun více než bylo plánováno

Kraje za loňský rok získají o více než miliardu korun více než činil rozpočtovaný objem daňových příjmů krajů vypočtený z předpokládaného inkasa vybraných daní v roce 2005. Tento původní rozpočet činil 41,8 miliardy Kč. Vzhledem k příznivému vývoji inkasa daní byly daňové příjmy krajů v průběhu roku aktualizovány a očekávaná částka byla zvýšena na 42,2 miliardy Kč. Ve skutečnosti kraje za celý rok obdrží více než 43 miliard. Inkaso daní tak překročilo nejen původní rozpočtovaný objem, ale i hodnoty očekávané predikce.

Mezi stavem inkasa daní a převodem z nich vypočteného nároku na bankovní účty obcí a krajů dochází k určitému zpoždění o zhruba 7 – 10 dní. Ministerstvo financí zasílá finančním úřadům informaci o stavu inkasa vybraných daní dvakrát měsíčně, zpravidla dle stavu k 1. a 15. dni měsíce. Finanční úřady tyto údaje zpracují a předají ČNB převodní příkazy, na jejichž základě jsou jednotlivým krajům následně zasílány podíly na celostátním inkasu vybraných daní dle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní. Poslední převod podílů na sdílených daních, který se ještě v daném roce projeví na bankovních účtech krajů, vychází ze stavu inkasa daní k 15. prosinci. Podíly na přírůstcích daní po 15. prosinci obdrží kraje v lednu následujícího roku.

Od ledna do prosince 2005 bylo na bankovní účty krajů převedeno celkem 40,6 miliardy Kč. V této částce je zahrnuto dorovnání nároků z roku 2004, ale především jsou v ní podíly krajů na daňových příjmech inkasovaných v průběhu roku 2005 (poslední převod dle stavu inkasa k 15. prosinci 2005). Přírůstky inkasa daní byly mimořádně významné právě po datu 15. prosince 2005, podíly na těchto přírůstcích kraje získají 6. ledna 2006. Konkrétně se jedná o cca 3,2 miliardy Kč.

Očekávané rozdělení této částky:

mil. Kč

Očekávané rozdělení částky 3,2 miliardy Kč, kterou kraje získají 6. ledna 2006
Hl.m.Praha 102,6
Středočeský kraj 443,8
Jihočeský kraj 277,3
Plzeňský kraj 233,5
Karlovarský kraj 121,6
Ústecký kraj 265,5
Liberecký kraj 150,8
Královéhradecký kraj 207,5
Pardubický kraj 179,0
Vysočina 236,4
Jihomoravský kraj 306,9
Olomoucký kraj 217,5
Zlínský kraj 169,2
Moravskoslezský kraj 310,1

Celkem

3 221,7

Jedná se o předběžný odhad

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář