CZ EN

Novela zákona o DPH umožňuje opravit zdanění dárcovských SMS zpětně

V poslední době vzrůstá obliba inkasování prostředků na různé dobročinné účely prostřednictvím tzv. dárcovských SMS zpráv (DMS), protože se pro neziskový sektor jedná o poměrně efektivní metodu výběru i menších částek od velkého okruhu osob. Pro občany je to pak pohodlný způsob, jak i malou a únosnou částkou přispět na věci obecně prospěšné.

V souvislosti s DMS zprávami však bylo opakovaně v médiích prezentováno, že jsou tyto zprávy zatěžovány daní z přidané hodnoty, a stát tak vydělává na těchto dobročinných akcích. Skutečnost je však taková, že finanční dary DPH nepodléhají a nikdy nepodléhaly.

Faktem je, že peněžité dary DPH nepodléhají, zatímco telekomunikační služby ano. Pro mobilní operátory tak vznikala situace, kdy vedle telekomunikační služby inkasovali i prostředky, které nejsou úplatou za telekomunikační službu. Ty je však pro potřebu evidence DPH potřeba sledovat odděleně a je nutno s nimi zacházet podle jejich určení. Pokud se však nepodařilo tyto skutečnosti oddělit od sebe včas (tj. před odvodem DPH z telekomunikační služby), vznikla tak situace, kdy mobilní operátoři odvedli DPH i z něčeho, co DPH nikdy nepodléhalo.

Pokud mobilní operátoři chtěli vzniklou situaci napravit, potýkali se s mnoha technickými požadavky kladenými zákonem o DPH. Tento problém byl významný zejména u anonymních předplacených karet, kterých je v České republice značné množství.

Po novele zákona o DPH, která je platná od 1. ledna 2006 a kterou připravilo Ministerstvo financí, mohou mobilní operátoři takovou nápravu provést. Novelizované ustanovení § 42 zákona o DPH rozšiřuje výčet možností, kdy může plátce provést opravu základu daně, a zejména pak umožňuje aplikovat jednodušší postupy při provádění takových oprav (opravy se uvádějí souhrnně na jeden interní doklad za celé zdaňovací období). Způsob výpočtu daně, která by měla být opravena, je stejný jako u jakékoli jiné opravy základu daně podle tohoto ustanovení.

Novela zákona o DPH je formulována v obecné rovině. Možnost opravy základu daně je přiznána všem plátcům, kteří použijí přijatou platbu, z níž původně vznikla povinnost přiznat a odvést DPH, na úhradu plnění se sníženou sazbou DPH, plnění osvobozeného od DPH nebo plnění, které není předmětem DPH vůbec. Je však zřejmé, že nejvíce aktuální je její použití pro mobilní operátory při nesrovnalostech výběru DPH u DMS zpráv.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.