CZ EN

Cenový výměr snižující marži lékáren vydán znovu s účinností od 2. ledna 2006

V cenovém výměru MF č. 02/2006, kterým byla snížena od 1. ledna 2006 maximální výše obchodní přirážky u léčiv a dietních potravin pro zvláštní lékařské účely, je v textu druhého odstavce v uvozující větě chybně uveden namísto roku 2006 rok 2005.

Z rozhodného názvu výměru tj. „Výměr MF č. 02/2006, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2006“ a též z označení publikačního zdroje novelizovaného výměru  „Cenový věstník částka 17/2005“ jednoznačně vyplývá, že jde o zřejmou nesprávnost spočívající pouze v chybném letopočtu uvedeném v písemném vyhotovení.

Tato administrativní chyba neměla a nemá žádný vliv na účinnost uvedeného výměru  a podle právního názoru nezakládá důvod pro zpochybňování jeho platnosti a závaznosti. Přesto, vzhledem k publikovaným názorům profesních sdružení zastupujících lékárenskou veřejnost o tzv. neaplikovatelnosti cenového rozhodnutí, Ministerstvo financí se rozhodlo vedeno snahou vyloučit jakoukoliv právní pochybnost při aplikaci tohoto rozhodnutí a pro jasnou informovanost široké veřejnosti vydat nový výměr MF č. 03/2006, kterým se výše uvedená změna maximální obchodní přirážky realizuje s účinností od 2. ledna 2006.

Vytištěná částka Cenového věstníku 1/2006 bude distribuována do prodejen SEVTu, a.s., v odpoledních hodinách 2. ledna 2006.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář