CZ EN

Zpráva o realizaci reformy veřejných financí

Zpráva o realizaci reformy veřejných financí hodnotí s odstupem dvou let úspěšnost opatření, která byla obsahem Koncepce reformy veřejných rozpočtů a rozpočtového výhledu na léta 2003 – 2006. Zpráva dospěla k několika závěrům.

  1. V roce 2004 došlo ke snížení deficitu veřejných financí a dodržení limitů obsažených v Konvergenčním programu České republiky. V letošním roce a v letech následujících musí být plnění limitů deficitu veřejných financí obsažených v Konvergenčním programu považováno za zásadní úkol.
  2. Expertní tým, který byl ustanoven v říjnu 2004, dokončil finální výpočty zadaných variant politických stran a výsledky jsou k dispozici na http://www.reformaduchodu.cz/ . V blízké budoucnosti je nutné přistoupit k dalším etapám procesu reformy důchodového systému tak, aby byla zajištěna dlouhodobá stabilita veřejných financí v České republice.
  3. Naprostá většina změn v daňovém systému České republiky spojená s reformou veřejných financí již byla implementována, tuto „příjmovou“ stranu reformy lze považovat za splněnou.
  4. Z hlediska vývoje deficitů veřejných financí je prioritním úkolem dodržování schválených výdajových rámců.
  5. Záměr snižování počtu funkčních míst o 2 % ročně v letech 2004 až 2006 byl v roce 2004 dodržen ve všech kapitolách s výjimkou 6 rozpočtových kapitol (NBÚ, MPSV, MV, ÚS, AV, RRTV).

Ministr financí v souvislosti s předkládanou zprávou apeluje na ostatní členy vlády, aby respektovali při přípravě rozpočtového výhledu na léta 2006 až 2008 pravidla fiskálního cílení a stanovené střednědobé výdajové rámce a neuplatňovali při sestavování státního rozpočtu a v souvislosti s předkládáním návrhů nových legislativních úprav požadavky na zvýšení počtu funkčních míst.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář