CZ EN

Světová banka pomáhá české vládě analyzovat sektor kolektivního investování

Společná tisková zpráva Světové banky a Ministerstva financí ČR

Marie-Renee Bakker,
mbakker@worldbank.org
Jana Matesová,
jmatesova@worldbank.org
Tomáš Prouza,
tomas.prouza@mfcr.cz

 

Světová banka dnes zveřejnila výsledky nově dokončeného hodnocení správy a vedení (corporate governance) investičních společností a podílových a investičních fondů. Stalo se tak na semináři pořádaném společně s ministerstvem financí, Burzou cenných papírů Praha a Unií investičních společností. Hodnocení zdůrazňuje pokrok, kterého Česká republika dosáhla v legislativě a pomocných normách regulujících kapitálový trh, včetně oblasti institucí kolektivního investování.

Zpráva uvádí, že zákony a vyhlášky, které Česká republika zavedla v procesu harmonizace s právem EU, řeší řadu dřívějších nedostatků v oblasti ochrany práv investorů a způsobu správy jejich prostředků investičními společnostmi a podílovými a investičními fondy. Vláda dále pokračuje ve snahách zlepšit podmínky pro hodnocení a řízení rizika v těchto institucích a dokonalejší ochranu spotřebitelů, uvádí se v závěrečném dokumentu.

Zpráva upozorňuje na šest hlavních problematických oblastí českého sektoru kolektivního investování:

  1. potenciální konflikt zájmů mezi správci fondů, depozitáři a vlastníky akcií investičních fondů nebo držiteli podílových listů, zejména pokud depozitář a správce fondu jsou součástí stejné finanční skupiny;
  2. kvalitu výkonu dohledu nad manažery správce fondu dozorčí radou;
  3. klíčovou nutnost zavedení moderních, komplexních systémů řízení rizika a interní kontroly v institucích kolektivního investování a vysoce kvalitního výkaznictví a poskytování informací;
  4. nutnost lépe regulovat a postihovat zneužití oprávněných zájmů akcionářů a držitelů podílových listů;
  5. potřebu rozšířit mandát a nástroje Komise pro cenné papíry o ochranu spotřebitelů proti nekalým praktikám při nabízení a prodeji produktů kolektivního investování;
  6. potřebu připravit adekvátní zákonné normy a další regulaci pro zvláštní fondy, nezohledněné v existujících zákonech a vyhláškách o kapitálovém trhu, dříve, než se takové fondy objeví v České republice.

Dokončené hodnocení je součástí několikaleté širší spolupráce mezi Světovou bankou a Českou republikou při vývoji a testování nástrojů diagnostiky zranitelnosti národních finančních systémů v rámci tzv. mezinárodní finanční architektury. Uvedené hodnocení je určeno i pro další členské země Světové banky, v ČR mělo světovou premiéru.

 


 

Některá další hodnocení českého finančního trhu v rámci mezinárodní finanční architektury najdete na:
http://www1.worldbank.org/finance/html/cntrynew.html 

Více o diagnostickém systému mezinárodní finanční architektury se dočtete na:
http://www.worldbank.org/ifa/ 

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.