CZ EN

Další prostředky EU jsou připraveny k vyplácení příjemcům pomoci

Evropská komise převedla v průběhu září další dvě zálohové platby, které se týkají Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a k 11.10.2004 je na účtu Ministerstva financí deset zálohových plateb na programy spolufinancované z prostředků EU.

Názvy programů, datum a výše záloh, které Ministerstvo financí obdrželo, jsou uvedeny v následující tabulce:

 Název programu

Datum obdržení zálohy 

 Výše zálohy (v EUR)

 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 - Praha

28.7.2004 

5 879 336,30 

 Operační program Infrastruktura

30.7.2004 

24 636 035,50 

 Operační program Průmysl a podnikání

30.7.2004 

26 085 214,20 

 Společný regionální operační program*

 30.7.2004 (z ERDF)
2.8.2004 (z ESF)

40 705 505,10
4 727 752,00

 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 - Praha

 30.7.2004

7 129 540,00 

 Iniciativa EQUAL

2.8.2004 

3 210 092,90 

 OP Rozvoj lidských zdrojů

3.8.2004 

31 881 928,30 

Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství* 

 9.9.2004 (z FIFG)
20.9.2004(z EAGGF)

725 168,90
16 664 973,00

Celkem

 161 645 546,20


* program je financovaný ze dvou strukturálních fondů

 

Podmínkou, která musí být splněna, aby se mohl převod prostředků uskutečnit, je vydání rozhodnutí o schválení příslušného programu. V současné době již bylo Evropskou komisí schváleno osm z celkem devíti programů. Schválení programových dokumentů k Interregu III A se předpokládá v nejbližší době.

Výše zálohové platby činí v letošním roce 10% z celkové alokace na jednotlivé programy v rámci programovacího období 2004-2006. V příštím roce obdrží Česká republika druhou část zálohové platby ve výši 6% celkové alokace.

Všechny takto získané prostředky budou sloužit k financování prvních realizovaných projektů, které budou spolufinancovány Evropskou komisí.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.