CZ EN

Česká republika odeslala Evropské komisi zprávu o splnění úkolů bránících udělení EDIS

Česká republika včera zaslala do Bruselu podklady a informace o přijatých opatřeních, která reagují na zjištění Evropské komise v rámci auditu připravenosti ČR pro přechod na nový systém EDIS. Začátkem října proběhne mezi zástupci Evropské komise a Ministerstvem financí, které proces přípravy na EDIS koordinuje, jednání na vysoké úrovni, jehož cílem bude ujistit zástupce Evropské komise, že přijatá opatření plně reflektují zjištění auditu a zajistit, aby byla opět obnovena procedura vydání rozhodnutí o udělení EDIS. V případě, že Evropská unie argumenty ČR uzná za dostatečné, očekáváme, že prostředky, kterých se pozastavení čerpání týkalo, budou uvolněny v průběhu listopadu-prosince tohoto roku.

EDIS znamená nový způsob řízení a realizace nástroje předvstupní pomoci PHARE, v rámci něhož se odpovědnost za řízení PHARE plně přesouvá na Českou republiku. Tento systém je nutnou podmínkou pro to, aby Česká republika mohla nadále čerpat prostředky PHARE. Proto, aby tento systém byl jednotlivým institucím udělen musí splnit mj. podmínky stanovené auditory Evropské komise. V rámci závěrečného auditu provedeného Evropskou komisí, jehož cílem bylo zhodnotit řídící a kontrolní systém uplatňovaný v České republice v rámci PHARE, bylo identifikováno několik problémů, které dle názoru Komise brání udělení EDIS. Instituce implementující PHARE proto připravily a zavedly do praxe řadu kroků, které jsou podkladem České republiky v rámci procesu opětovného rozhodování o udělení EDIS. Opatření, která Česká republika učinila v období od obdržení konečné zprávy auditu si kladou za cíl odstranit veškerá „blokující“ zjištění.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.