CZ EN

Vláda schválila prodej majetkové účasti státu v OKD společnosti KARBON INVEST

Vláda schválila prodej 45,88% akciového podílu ve společnosti OKD za 4,1 mld. Kč společnosti KARBON INVEST.

Společnosti KARBON INVEST se zavázala, že bude minimálně do 1. května 2009 zajišťovat těžbu a dodávky uhlí tuzemským výrobcům elektrické energie v termínech a objemech smluvně sjednaných v souladu s uvedenou energetickou koncepcí a v souladu s předchozí praxí společnosti. Společnost také vytvoří dostatečné finanční rezervy na vypořádání důlních škod a rezervy na sanace a rekultivace. Vláda již dříve rozhodla o podmínkách hospodaření s bytovým fondem OKD. KARBON INVEST použije veškeré výnosy z bytového hospodářství na úhradu výdajů spojených s bytovým hospodářstvím, nepřevede bytové domy, případně bytové jednotky na třetí osobu, s výjimkou nejvýše 5 % z celkového počtu bytů nebo s výjimkou případného prodeje bytových jednotek dosavadním nájemcům. Po uplynutí doby omezení, bude společnost KARBON INVEST nabízet prodej bytů přednostně dosavadním nájemcům.

O privatizaci společnosti OKD formou přímého prodeje majoritnímu akcionáři, koncernu KARBON INVEST, vláda rozhodla v březnu 2004. Záměr prodat akcie v držení státu, resp. FNM ČR, právě majoritními akcionáři společnosti OKD, umožnilo vládě, na rozdíl od jiných způsobů privatizace, požadovat v období následujících pěti let splnění podmínek umožňujících eliminovat negativní dopady případného útlumu činnosti OKD na zaměstnanost a životní úroveň v regionu.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.