CZ EN

Přechodem na nový systém Česká republika o prostředky PHARE nepřijde

Přechod na nový systém (EDIS) pro příjem prostředků z předvstupního nástroje PHARE s sebou přinese plnou odpovědnost České republiky za řízení tohoto programu. Na rozdíl od současného stavu bude implementace jednotlivých programů probíhat bez předběžného schvalování vyhlašování výběrových řízení a uzavírání smluv Evropskou komisí tak, jak je tomu v současném systému tzv. Decentralizovaném implementačním systému (DIS).


Původně se předpokládalo, že EDIS bude jen jedním z možných systémů implementace (vedle dosavadního DIS), avšak ve Smlouvě o přistoupení k EU Evropská komise prosadila, že zavedení EDIS je nezbytnou podmínkou pro pokračování projektů PHARE v období po vstupu do EU.

Proto, aby byl tento systém jednotlivým institucím udělen, musí tyto instituce splnit kritéria a podmínky stanovené legislativou EU a projít několika systémovými audity, které jsou prováděny nezávislými auditorskými společnostmi a Evropskou komisí.

Instituce implementující PHARE prošly úspěšně audity provedenými nezávislými auditorskými společnostmi, avšak v rámci závěrečného auditu provedeného Evropskou komisí bylo identifikováno několik problémů, které dle názoru Komise brání udělení EDIS. Tyto problémy by měly být v průběhu měsíců srpna a září odstraněny a Evropská komise bude poté opětovně rozhodovat o udělení EDIS.

Na základě iniciativy ČR bylo během měsíců května a června navrženo Společné stanovisko ministrů všech nových členských zemí, které vyjadřuje nespokojenost s postupem přípravy na EDIS a navrhuje dočasné řešení celé situace tak, aby jednotlivým zemím nebyl pozastaven příjem prostředků z nástroje Phare. Toto stanovisko bylo odesláno komisaři pro rozšíření Günterovi Verheugenovi 29.6.2004. V polovině července však EK informovala, že výjimka nebude prodloužena.

V praxi to znamená, že od 4. srpna letošního roku do doby vydání rozhodnutí Komise o udělení EDIS nemohou implementační agentury vyhlašovat nová výběrová řízení a žadatelé uzavírat nové kontrakty. O prostředky PHARE však ČR nepřichází. Jejich čerpání se pouze posune o několik měsíců. Ty smlouvy, které byly uzavřeny před tímto datem však jsou platné a prostředky na ně budou i nadále propláceny.

Objem prostředků PHARE, jejichž čerpání bude zdrženo se po doplnění zbývajících údajů ze všech implementačních agentur podařilo vyčíslit na 120 mil. Euro.

 


 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.