CZ EN

Interim procedura byla úspěšně uzavřena

Proces posuzování veřejných podpor v českém bankovnictví ze strany Evropské komise byl úspěšně uzavřen. U patnácti přezkoumávaných případů bylo schváleno 100 % opatření státu vůči jednotlivým bankám, ať již jako opatření nemající vliv po vstupu nebo jako existující veřejná podpora.


Vládu o tom dnes informoval místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka společně se zmocněncem vlády pro otázky veřejných podpor v bankovním sektoru a náměstkem ministra financí Zdeňkem Hrubým.

Prvním případem schválené veřejné podpory týkající se bankovního sektoru v rámci interim procedury byla Komerční banka, a.s. Evropská komise vydala své pozitivní rozhodnutí 16. prosince 2003. Tímto rozhodnutím označila veškerá opatření spojená s restrukturalizací Komerční banky jako nemající vliv na hospodářskou soutěž Evropské unie po přistoupení ČR k EU („not applicable“).

Druhým úspěšně schváleným případem se 28. ledna 2004 stala Česká spořitelna, a.s. V průběhu března pak byly dále schváleny veřejné podpory jedenácti tzv. malým bankám zařazeným do stabilizačního či konsolidačního programu. Dne 19. května 2004 byla schválena opatření hlavního města Prahy týkající se restrukturalizace a prodeje První městské banky, a.s. v roce 2001.

V případě IPB/ČSOB byla všechna opatření posuzovaná Evropskou komisí 14. července uznána jako opatření, která nemají vliv po vstupu České republiky do Evropské unie („not applicable”), a tudíž nenarušují hospodářskou soutěž na společném trhu EU. Toto je ze strany Evropské komise jasný signál, že i přes značnou komplexnost, mediální zájem a pozornost se tento případ z hlediska hospodářské soutěže nijak zásadně neliší od předchozích případů pomoci českým bankovním institucí, které byly Evropskou komisí rovněž schváleny.

Co se týče případu GE Capital Bank, a.s., naprostá většina opatření byla rovněž 14. července 2004 uznána jako opatření, která již nemají vliv po vstupu České republiky do Evropské unie. Jediným rozdílem je posouzení prodejní opce a ustanovení o odškodnění ve prospěch kupujícího ze strany České národní banky: převážná část ustanovení o odškodnění byla označena jako nemající vliv po vstupu, dopad zbývající části a prodejní opce bude na základě výroku Evropské komise dále předmětem šetření v proceduře specifikované v článku 88(2) Smlouvy o ES. Rozhodnutí EK dále prošetřovat část ustanovení o odškodnění prostřednictvím otevření procedury specifikované v článku 88(2) Smlouvy o ES znamená, že Evropská komise potřebuje více informací a času, aby mohla přesně posoudit tuto část ustanovení o odškodnění.

Ministr financí a místopředseda vlády, Bohuslav Sobotka považuje rozhodnutí EK za jednu z nejvýznamnějších událostí tohoto roku. „Je to dobrá zpráva pro stabilitu českého bankovního sektoru,“ dodává ministr Sobotka.


 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.