CZ EN

Podpis Finančních memorand ISPA

Dne 16. února 2004 se na Ministerstvu financí uskutečnil slavnostní podpis čtyř finančních memorand ISPA. Za českou stranu memoranda podepsal náměstek ministra financí a Národní koordinátor pomoci pan Zdeněk Hrubý. Ze strany Delegace Evropské komise se podpisu zúčastnil pan Ralf Dreyer, Charge d´Affaires a úřadující vedoucí Delegace EK a pan Ruud van Enk, vedoucí sekce Phare / ISPA.

Podepsána budou finanční memoranda na následující projekty:

Rekonstrukce kanalizačního systému Žďáru nad Sázavou v regionu Vysočina
Projekt v celkové výši 8,14 mil. EUR, ISPA z toho přispěje částkou 5,59 mil. EUR. Spolufinancování bude zajištěno převážně ze zdrojů konečných příjemců. Cílem projektu je zlepšení funkčnosti kanalizačního systému města Žďár nad Sázavou a zajištění bezpečného odvedení odpadních vod do místní čističky v souladu se směrnicí 91/271/EEC.

Rekonstrukce kanalizačního systému Znojma v regionu Jižní Morava
Projekt v celkové výši 23,35 mil. EUR, ISPA z toho přispěje částkou 16,27 mil. EUR. Spolufinancování ve bude zajištěno konečnými příjemci. Cílem projektu je rekonstrukce kanalizačního systému v oblasti města Znojmo v souladu s požadavky směrnice 91/271/EEC. Projekt zajistí nakládání s městskými odpadními vodami tak, aby bylo znemožněno znečištění způsobené jejich prosakováním do povrchových a spodních vod.

Zajištění standardů EU pro zásobování vodou v regionu Jižní Čechy
Projekt v celkové výši 8,10 mil. EUR, ISPA z toho přispěje částkou 4,55 mil. EUR. Spolufinancování bude zajištěno ze zdrojů konečných příjemců. V rámci projektu budou realizovány dvě komponenty: rekonstrukce systému pro zpracování kalů a zajištění kvality pitné vody v regionu Jižních Čech v souladu se směrnicí 98/83/EC. Projekt přispěje k celkovému zlepšení výkonnosti, kvality a spolehlivosti systému úpravy vod v jihočeském regionu.

Monitoring a hodnocení hydrosféry v souladu s environmentálními směrnicemi ES
Projekt v celkové výši 18,25 mil. EUR, ISPA z toho přispěje částkou 12,64 mil. EUR. Projekt je založen na principech Státní politiky životního prostředí a jeho cílem je implementace směrnic ES, které zavádějí standardy pro monitoring spodních a povrchových vod. Projekt umožní rozšíření, zlepšení a automatizaci monitorování hydrosféry v ČR.

Platnost všech výše uvedených finančních memorand je do 31. prosince 2007

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.