CZ EN

Česká republika od Evropské unie získá 1,83 mil. EUR na projekty v oblasti jaderné bezpečnosti

Dne 31. prosince 2003 bylo podepsáno finanční memorandum Program podpory Evropských společenství v oblasti jaderné bezpečnosti v České republice pro rok 2003, na základě kterého Česká republika od Evropské unie získá 1,83 mil. EUR na realizaci tří projektů v oblasti jaderné bezpečnosti. Tento program je realizován v rámci nástroje předvstupní pomoci Phare.
V rámci finančního memoranda budou realizovány následující projekty:

  • Nové vyhodnocení mechanických vlastností materiálů použitých u VVER. Projekt je druhou fází stejnojmenného projektu z roku 2001, v jehož rámci byly zakoupeny mechanické vzorky z jaderné elektrárny v Greifswaldu. Hlavním cílem tohoto projektu je studie těchto vzorků a vlastností materiálů, které mohou být využity při konstrukci vnitřních součástí reaktoru.
  • Hodnocení a validace počítačových programů pro VVER. Validace počítačových kódů. Cílem tohoto projektu je posílení bezpečnosti rozhodovacích procesů v českých jaderných elektrárnách prostřednictvím zlepšení míry důvěryhodnosti výsledků termo-hydraulických počítačových kódů VVER-1000 reaktorů.
  • Dodávka zařízení na monitorování a inspekci radioaktivního odpadu. Cílem projektu je nákup zařízení a vytvoření softwaru na kontrolu jaderného odpadu, který bude ukládán v uložišti Richard.


Příjemci pomoci budou Státní úřad pro jadernou bezpečnost a Správa uložišť radioaktivního odpadu.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.