CZ EN

Česká republika splatila své zahraniční dluhy v předstihu

Dne 16. září 2003 splatila ČR půjčky SAL (Structural Adjustment Loans), jejichž korunový objem by k tomuto dni činil 3,8 mld. Kč. Znamená to, že v současnosti nejsou součástí státního dluhu žádné výpůjčky v cizích měnách.

Provedení předstihových splátek tak snížilo státní dluh o 3,8 mld. Kč. Toto snížení státního dluhu znamená každoroční úsporu 195 mil. Kč ve výdajích státního rozpočtu. Dalším důvodem pro předstihové splátky byl výrazný pokles úrokových sazeb na domácím trhu zejména v letech 2002-2003. V jeho důsledku se půjčky SAL staly relativně nákladnými. V neposlední řadě pak splacení půjček SAL v předstihu znamená eliminaci devizového rizika.

Tyto půjčky od Světové banky a od Japonské banky pro mezinárodní spolupráci byly čerpány v letech 1991 až 1993 a sloužily k podpoře platební bilance v počátečních fázích ekonomické transformace. Jejich postupné splácení podle původního platebního kalendáře bylo zahájeno v březnu 1997 a mělo skončit až v roce 2006.

Na rozdíl od jiných výpůjček nepoužil stát tyto zdroje k financování výdajů, ale směnil je v okamžiku čerpání za koruny, které uložil do státních finančních aktiv a předurčil jejich použití na budoucí splácení.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář