CZ EN

Sdělení Ministerstva financí ČR ke spotřebitelským soutěžím

Text navrhované novely začátkem prosince 1998 projednali poslanci PS PČR a v současné době je před projednáním členy Senátu. Z tohoto důvodu se proto nejedná o definitivní podobu novely zákona o daních z příjmů, ale jde jen o návrh.

Vzhledem k tomu, že se v tisku objevují informace neucelené, uvádíme doslovné znění některých částí novely, tak, jak jej budou číst senátoři:

Čl. II – Přechodná ustanovení

3.  Roční odpisové sazby a koeficienty pro zrychlené odpisování stanovené tímto zákonem se použijí poprvé pro zdaňovací období roku 1999, a to i u majetku odepisovaného podle dosavadních předpisů. Roční odpisové sazby a koeficienty pro zrychlené odpisování za předchozí zdaňovací období se řídí dosavadními předpisy.
4.  U hmotného majetku, který je předmětem smluv o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku uzavřených do konce roku 1998, se pro účely stanovení §24 odst. 4 písm. A) a §30 ods. 4 zákona o daních z příjmů doba odpisování řídí dosavadními předpisy.


(Tisková zpráva z 7.12.1998)

Upozorňujeme, že Senát tuto novelu zákona projednal dne 17.12.1998.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář