CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 22. prosince 2014

Bod č. 4:
Návrh nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti.

Návrh nařízení vlády reaguje na zmocňovací ustanovení § 92f navrhované do zákona o dani z přidané hodnoty tzv. řádnou novelou zákona o dani z přidané hodnoty (návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony). Ve všech navrhovaných případech se jedná o kategorie zboží a služeb, při jejichž dodání či poskytnutí byly zjištěny daňové podvody při obchodování v řetězci.

Bod č. 11:
Analýza jednotlivých správních poplatků uvedených v sazebníku správních poplatků v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jejich souladu s rekodifikací soukromého práva a jinými právními předpisy

Ministerstvo financí předkládá vládě analýzu jednotlivých správních poplatků uvedených v sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zejména se zaměřením na jeho soulad s rekodifikací soukromého práva a jinými právními předpisy. Materiál byl zpracován v úzké součinnosti s jednotlivými resorty, neboť ty mají v gesci obsah jednotlivých položek sazebníku vycházejících z právních předpisů, které jsou ve věcné působnosti příslušných ústředních orgánů státní správy.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.