CZ EN

Materiály na jednání vlády 21. prosince 2011

Bod č. 9:
Schválení smlouvy na plnění veřejné zakázky na „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“, ev. č. VZ 60026142

Na základě usnesení vlády ze dne 24. listopadu 2008, kterým bylo Ministerstvu financí uloženo zahájit zadávací řízení na plnění veřejné zakázky na „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“, předkládá Ministerstvo financí vládě podklady pro kvalifikované rozhodnutí ve věci této veřejné zakázky. Na základě hodnotícího kritéria „nejnižší nabídková cena“ hodnotící komise stanovila toto pořadí nabídek:

  • 1. Marius Pedersen Engineering a.s.      56,8 mld. Kč bez DPH
  • 2. GEOSAN GROUP a.s.                         57,8 mld. Kč bez DPH
  • 3. Environmental Services, a.s.             65,5 mld. Kč bez DPH.

Ministerstvo financí vládě předkládá také odborné posouzení ceny v místě a čase obvyklé za plnění této veřejné zakázky“, které zpracovala společnost Deloitte Advisory s.r.o. a odbornou oponenturu k tomuto posouzení, zpracovanou společností Ernst & Young, s.r.o. Tyto podklady dosud nebyly Ministerstvem financí jako zadavatelem rozpečetěny.

S ohledem na výši ceny nejvhodnější nabídky nedoporučuje Ministerstvo financí vládě nabídku přijmout.

Související informace:

Pro informaci:

Bod č. 4:
Informace pro vládu o realizaci opatření k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/11

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o realizaci opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných kontrolní akcí Nejvyššího kontrolního úřadu č. 10/11, která se zaměřila na financující operace a prostředky státního rozpočtu zahrnuté do rozpočtové kapitoly Státní dluh. Zásadní opatření realizovaná Ministerstvem financí v návaznosti na zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu se týkají řešení problematiky evidence výdajů dle rozpočtové skladby, detailnějšího zachycení údajů ve výkazech pro hodnocení plnění rozpočtu, dodržování zákonem stanovené lhůty pro převod příjmů soustředěných na jiných než rozpočtových příjmových účtech. Byla také stanovena jednotná interní metodika Ministerstva financí pro vykazování dluhové rezervy.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.