CZ EN

Materiály na jednání vlády 23. listopadu 2009

Bod č. 15:
Projekt Ministerstva financí z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Ministerstvo financí navrhuje vládě projekt na čerpání finančních prostředků ve výši 500 mil. Kč  z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt s názvem „Rozvoj dalšího odborného vzdělávání zaměstnanců České daňové správy“ je zaměřený na vzdělávání zaměstnanců České daňové správy a naváže na projekt Ministerstva financí ČR „Modulární systém dalšího profesního vzdělávání v oblasti daňové správy“, který byl úspěšně realizován v souladu s operačním programem Rozvoj lidských zdrojů v roce 2008.

Klíčovými aktivitami projektu Ministerstva financí bude:

  • Vytvoření odborných vzdělávacích programů a následné proškolení většího počtu zaměstnanců daňové správy v těchto vzdělávacích programech
  • Vytvoření jazykových vzdělávacích programů zaměřených na odbornou daňovou terminologii a následné proškolení zaměstnanců daňové správy v těchto vzdělávacích programech
  • Vytvoření a implementace systému Elektronické fakturace
  • Školení nového Daňového práva procesního po jeho případném schválení
  • Řešení kontaktů plátců a finanční správy elektronickou cestou – školení zaměstnanců pro elektronický styk
  • Výchova zaměstnanců veřejné správy v komunikaci s občanskou veřejností
  • Zajištění technické a provozní kapacity pro vzdělávání v regionech

 

Pro informaci

Bod č. 1:
Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2009

Zdravotní pojišťovny předkládají Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí pravidelné čtvrtletní zprávy o vývoji hospodaření v daném roce. Zpráva za 1. pololetí se v listopadu  předkládá každoročně vládě k informaci. I přes probíhající krizi byl k 30.6.2009 systém veřejného zdravotního pojištění finančně  stabilizován a celkové zůstatky na bankovních účtech fondů plně pokrývaly zákonem stanovené výše rezervních fondů a současně umožňovaly všem zdravotním pojišťovnám  plnit  závazky vůči zdravotnickým zařízením  ve lhůtách splatnosti.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.