CZ EN

Materiály na jednání vlády 16. listopadu 2009

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 191/1999 Sb. upravuje opatření přijímaná celními orgány při dovozu, vývozu a zpětném vývozu zboží porušujícího práva k duševnímu vlastnictví a s účinností od 12. července 2007 také opatření při ochraně spotřebitele na vnitřním trhu. Dosavadní zkušenosti s touto právní úpravou potvrzují, že účinná ochrana držitelů práv k duševnímu vlastnictví a spotřebitelů před padělatelstvím a pirátstvím není bez důkladné veřejnoprávní regulace možná. Dosavadní zkušenosti s aplikací zákona však vyvolaly potřebu upravit některá jeho ustanovení tak, aby lépe odpovídala potřebám praxe. Jedná se o změnu technického charakteru a to zejména přizpůsobení terminologie zákona komunitární a národní právní úpravě (zejména zákonu o ochraně spotřebitele), dále novela přináší novou formulaci ustanovení týkajících se opatření přijímaných v rámci ochrany spotřebitele, úpravu ustanovení o správních deliktech v souladu se Zásadami právní úpravy přestupků a jiných správních deliktů v zákonech upravujících výkon veřejné správy a další legislativně technické úpravy. Cílem návrhu je tedy reagovat na dosavadní zkušenosti s prováděním zákona a tím co nejúčinněji zamezit porušování práv k duševnímu vlastnictví, a to způsobem, který zbytečně nezatěžuje poctivé podnikatele a současně chrání držitele práv k duševnímu vlastnictví a spotřebitele. Navrhuje se, aby návrh zákona nabyl účinnosti dnem 1. července 2010.

Hlavními cíli navrhované úpravy jsou:

  • zvýšení efektivnosti právní ochrany duševního vlastnictví v působnosti celních orgánů,
  • vytvoření účinnějších nástrojů pro prosazování práv k duševnímu vlastnictví v rámci ochrany spotřebitele,
  • zjednodušení a zrychlení procesu zadržení podezřelého zboží a následného rozhodování o padělcích a nedovolených napodobeninách v řízení o správních deliktech,
  • zpřehlednění a zjednodušení stávající právní úpravu,
  • zvýšení právní jistoty subjektů právních vztahů, jichž se právní úprava týká.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.