CZ EN

Materiály na jednání vlády 9. listopadu 2009

Bod č. 5:
Vyhodnocení čerpání finančních prostředků vyčleněných na předsednictví České republiky v Radě EU a přesun finančních prostředků centrálnímu koordinátorovi předsednictví

Ministerstvo financí ve spolupráci s ministrem pro evropské záležitosti předkládá vládě materiál hodnotící celkové výdaje předsednictví ČR v Radě EU (CZ PRES) v období jeho přípravy a realizace (2007 – 2009) za všechny kapitoly státního rozpočtu, které se na těchto nákladech podílely. Na přípravu a výkon CZ PRES bylo pro roky 2007 až 2009 vyčleněno celkem 3 736 452 tis. Kč, z toho 2 056 902 tis. Kč bylo vyčleněno v kapitole Všeobecná pokladní správa (VPS), zbylou část prostředků ve výši 1 679 550 tis. Kč vyčlenily jednotlivé kapitoly v rámci limitu svých výdajů. Z celkových prostředků bylo v průběhu let 2007 až 2009 vyčerpáno k 30. září 2009 celkem 3 249 094 tis. Kč. Část nevyčerpaných prostředků tvoří úspory z předchozích let, čerpání části prostředků na dokončovací práce bude probíhat až do konce roku 2009. Finální podrobné vyhodnocení čerpání prostředků za období 2007 až 2009 bude předloženo vládě v průběhu prvního čtvrtletí 2010.

Bod č. 10:
Nabídka Spolkové finanční správy SRN na převod automatických zbraní na Celní správě ČR

Generální ředitelství cel má v úmyslu na základě smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem obrany, Generálním ředitelstvím cel a Spolkovou finanční správou o bezúplatném převodu 13 kusů automatických zbraní Heckler & Koch MP5 A1 tyto automatické zbraně dovézt do České republiky. Ministerstvo obrany bude ve smlouvě figurovat jako dovozce materiálu do ČR a zprostředkovatel daru, konečným uživatelem zbraní bude Celní správa České republiky, konkrétně její speciální útvar - Skupina operativního nasazení. Skupina operativního nasazení plní úkoly spočívající zejména v ochraně celníků při provádění úkonů v trestním řízení, v odůvodněných případech provádí ochranu dalších osob, provádí zákroky proti pachatelům závažné trestné činnosti. Zbraně tohoto typu v rámci celní správy využívá výhradně Skupina operativního nasazení. Tím, že bude smlouva uzavřena, dojde k úspoře finančních prostředků, které by byly vydány za nákup zbraní stejného nebo podobného typu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.