CZ EN

Materiály na jednání vlády 7. prosince 2009

Bod č. 10:
Projekt Ministerstva financí z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Ministerstvo financí navrhuje vládě projekt na čerpání finančních prostředků ve výši 500 mil. Kč  z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt s názvem „Rozvoj dalšího odborného vzdělávání zaměstnanců České daňové správy“ je zaměřený na vzdělávání zaměstnanců České daňové správy a naváže na projekt Ministerstva financí ČR „Modulární systém dalšího profesního vzdělávání v oblasti daňové správy“, který byl úspěšně realizován v souladu s operačním programem Rozvoj lidských zdrojů v roce 2008.

Klíčovými aktivitami projektu Ministerstva financí bude:

  • Vytvoření odborných vzdělávacích programů a následné proškolení většího počtu zaměstnanců daňové správy v těchto vzdělávacích programech
  • Vytvoření jazykových vzdělávacích programů zaměřených na odbornou daňovou terminologii a následné proškolení zaměstnanců daňové správy v těchto vzdělávacích programech
  • Vytvoření a implementace systému Elektronické fakturace
  • Školení nového Daňového práva procesního po jeho případném schválení
  • Řešení kontaktů plátců a finanční správy elektronickou cestou – školení zaměstnanců pro elektronický styk
  • Výchova zaměstnanců veřejné správy v komunikaci s občanskou veřejností
  • Zajištění technické a provozní kapacity pro vzdělávání v regionech

Bod č. 16:
Využití vybraných administrativních objektů na území statutárního města Karviná

Ministerstvo financí připravilo materiál pro schůzi vlády, na jehož základě by měla vláda odsouhlasit  posunutí termínů pro užívání objektů ve vlastnictví státu Mírová č.p. 1429 a Zakladatelská č.p. 974 městem Karviná. Tyto objekty město v současné době užívá bezúplatně se souhlasem vlády, a to do konce roku 2009. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo města schválilo jinou koncepci umístění pracovišť města a nabytí nemovitostí do vlastnictví města od soukromého subjektu, požádalo stát o prodloužení možnosti užívat stávající prostory do doby, než bude možno přestěhovat zaměstnance města do nových prostor. Je proto navrženo, aby v objektu Mírová město zůstalo formou nájmu do 30. června 2013 a v objektu Zakladatelská v části formou nájmu do 30. června 2010, v části formou nájmu do 30. června 2013 a v části formou výpůjčky rovněž do 30. června 2013. Jakmile město prostory opustí, budou využity pro potřeby státních institucí.

Bod č. 17:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 235)

Souhrnný materiál navrhuje v jedné části přímé prodeje majetku předem určeným nabyvatelům za účetní hodnotu ke dni prodeje, resp. vycházející z účetní hodnoty majetku. Tato metoda privatizace je navrhována pro prodej částí majetku ve správě Vězeňské služby ČR a na část majetku ve vlastnictví Státních léčebných lázní, Jánské Lázně, s.p. V další části je na části majetku ve správě Pozemkového fondu ČR navrhována privatizace formou přímého prodeje předem určeným nabyvatelům za dohodnutou cenu.

Bod č. 18:
Informace o restrukturalizačním programu a dalších krocích procesu restrukturalizace společnosti České aerolinie a.s.

Vzhledem k tomu, že vedení ČSA a.s. očekává ztrátu z hospodaření společnosti za rok 2009 ve výši více než 3 mld.Kč, schválil stát jako majoritní akcionář restrukturalizační opatření s cílem zefektivnit provoz společnosti a zajistit dostatek finančních prostředků, která by měla ve střednědobém a dlouhodobém horizontu zajistit stabilizaci hospodaření společnosti a dosažení zisku v roce 2011. Nastoupený proces restrukturalizace ČSA a.s. bude nadále pokračovat.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.