CZ EN

Materiály na jednání vlády 1. prosince 2008

Bod č. 13:
Schválení smlouvy o převodu vybraného majetku státu do vlastnictví statutárního města České Budějovice

Ministerstvo financí připravilo materiál, na jehož základě by si vláda měla vyhradit schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku z vlastnictví státu a příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města České Budějovice.

Předmětem bezúplatného převodu by měly být pozemky v areálu fotbalového stadionu SK Dynamo České Budějovice o rozloze 15 879 m², které představují zejména plochu sportoviště a pozemky zastavěné tribunami. Na pozemcích probíhá investiční výstavba ze strany města dle požadavků Českomoravského fotbalového svazu tak, aby byla zachována I. případně II. fotbalová liga.

Bod č. 14:
Návrh na sjednání smluv o změně a ukončení platnosti dohod  o podpoře a  vzájemné ochraně investic, které Česká republika uzavřela se členskými státy Evropské unie, výměnou nót

Vláda ČR přijala dne 9. července 2008 usnesení č. 853 , kterým schválila postup České republiky při ukončování platnosti dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic, které Česká republika uzavřela se členskými státy Evropské unie. V souladu se schváleným postupem předloží Česká republika smluvním partnerům příslušných dvoustranných investičních smluv návrh na ukončení jejich platnosti dohodou. Smlouvy o změně a ukončení platnosti dohod o ochraně a podpoře investic jsou smlouvami prezidentské kategorie, které vyžadují souhlas Parlamentu a ratifikaci prezidentem republiky. S ohledem na to je nezbytné, aby prezident republiky zmocnil ministra zahraničních věcí k jejich sjednání.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář