CZ EN

Materiály na jednání vlády 15. listopadu 2006

Bod č. 2:
Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz a obchodníky cennými papíry

Cílem navrhovaného zákona je zajistit jednotnou aplikaci nového konceptu kapitálové přiměřenosti v rámci Evropské unie, který je označován též jako koncept „Basel II“. Navrhovaná právní úprava, která se týká převážně kapitálových požadavků, řídicího a kontrolního systému a konsolidovaného dohledu, přinese zlepšení řízení rizik bankami, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a obchodníky s cennými papíry a jejich pokrytí kapitálem.

Namísto dosavadního konceptu kapitálové přiměřenosti nazývané ,,Basel I“, který vyžadoval aplikaci stejného postupu všemi subjekty, zahrnuje nový koncept tři rozdílné přístupy krytí kapitálového požadavku – základní, středně pokročilý a pokročilý – využitelné v závislosti na charakteru činnosti úvěrových institucí, obchodníků s cennými papíry a institucí elektronických peněz.

Navrhovaná úprava dále vytváří předpoklady pro hlubší spolupráci orgánů dohledu při provádění dohledu nad institucemi, zejména pak při provádění dohledu na konsolidovaném základě. Návrh rovněž posiluje transparentnost trhu tím, že rozšiřuje rozsah uveřejňování informací regulovanými institucemi. Kombinací všech tří pilířů navrhované úpravy dojde  k posílení celkové stability na finančních trzích.

Bod č. 11:
Řešení vypořádání starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací společnosti Tatra,a.s.

Ministerstvo financí navrhuje na úhradu nákladů na vypořádání ekologických závazků vzniklých v areálu závodu společnosti Tatra uvolnit z privatizačních výnosů finanční prostředky do výše 150 mil. Kč. Navrhované řešení nezahrnuje uvolnění finančních prostředků ve výši 60 mil. Kč na odstranění ekologických zátěží mimo areál závodu, které bylo navrhováno Ministerstvem životního prostředí. Důvodem pro toto rozhodnutí byla skutečnost, že vně areálu jde o majetek subjektů, které tento majetek nezískaly v procesu privatizace. Ministerstvo financí rovněž nepovažuje za prokázané, že znečišťovatelem zde byla Tatra, n.p. a že by mezi znečištěními v obou lokalitách byla nějaká přímá souvislost.

Bod č. 15:
Prodej vybraných cenných papírů České konsolidační agentury

Přijatou strategií ČKA v oblasti realizace aktiv je mj. i maximálně redukovat stávající portfolio majetkových účastí a cenných papírů s ohledem na blížící se ukončení činnosti ČKA k 31.12.2007. V této souvislosti je předkládán vládě ke schválení návrh usnesení, kterým bude ČKA umožněno prodat vybrané cenné papíry v listinné i zaknihované podobě. Jedná se o nekotované cenné papíry z portfolia ČKA, které byly na ČKA bezúplatně převedeny od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Česká konsolidační agentura je při prodeji cenných papírů povinna postupovat v souladu se zákonem o ČKA, což znamená, že musí k tomuto kroku obdržet předchozí souhlas vlády.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.