CZ EN

Materiály na jednání vlády 6. prosince 2006

Bod č. 18:
Návrh na sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a  Ruskou federací je v současné době uplatňována Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která vstoupila v platnost dnem 18. července 1997.

Vzhledem k tomu, že z finanční praxe vyplynula jednoznačná potřeba ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění s některými, zejména postsovětskými státy (Rusko, Moldávie, Bělorusko, Ukrajina, apod.), rozšířit článek o výměně daňových informací na daně všeho druhu, bylo Českou republikou těmto zemím navrženo příslušné ustanovení ve smlouvě upravit tak, aby se vztahovalo tedy i na oblast DPH, spotřebních daní, atd., a to prostřednictvím sjednání doplňujících protokolů k existujícím smlouvám.

Sjednávání protokolů v oblasti mezinárodních daňových vztahů není ničím výjimečným, Česká republika má sjednán protokol např. k daňové smlouvě s Nizozemskem, Dánskem, Moldavskem apod.

Jedním z takto kontaktovaných států byla rovněž Ruská federace, v jejímž případě zaručuje text stávající daňové smlouvy výměnu informací jen ve vztahu k daním, které jsou jejím předmětem, tzn. ve vztahu k daním z příjmů a z majetku. Ruská federace na českou iniciativu přistoupila a při této příležitosti se oba smluvní partneři dohodli i na dalších úpravách a vylepšeních textu daňové smlouvy. Provedené modifikace, včetně rozšířené výměny informací, plně odrážejí mezinárodní vývoj a trendy v daňové oblasti, a to zejména  v rámci práce OECD.

Bod č. 24:
Definice bydlení dle sociální politiky státu

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh definice bydlení dle sociální politiky státu. Definice zpracovaná sekcí daní a cla ministerstva umožňuje zahrnout do snížené sazby DPH téměř veškerou výstavbu bytů a domů pro bydlení. Jak v lednu tohoto roku zástupcům Ministerstva financí potvrdil komisař Lászlo Kovács, definice sociálního bydlení je výhradně záležitostí národní vlády, tuto definici není potřeba nijak notifikovat a Evropská komise do ní nemůže nijak zasahovat.

Ministerstvo financí proto připravuje návrh novely zákona o DPH, na jehož základě by se uplatnila snížená sazba daně u dodání staveb pro bydlení dle sociální politiky státu, a to včetně stavebních a montážních prací, konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, které se do nich jako jejich součást zabudují nebo zamontují. (Více informací v tiskové zprávě zveřejněné 5. prosince 2006)

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.