CZ EN

Materiály na jednání vlády 4. října 2006

Bod č. 9:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 221)
 
Rozhodnutí o privatizaci majetku metodou přímého prodeje (mimo veřejnou dražbu nebo veřejnou soutěž) vydává vláda na návrh Ministerstva financí. Rozhodnutí o privatizaci v dalších věcech si vláda může vyhradit. Pouze vláda pak může změnit tato rozhodnutí v případech, kdy po vydání rozhodnutí o privatizaci vyjdou najevo závažné skutečnosti, které nebyly známy v době vydání původního rozhodnutí.

V souladu s těmito zásadami, které jsou přesně definovány v § 10, odst. 1 zákona  č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, je předkládán vládě k projednání  materiál Ministerstva financí  č. 221.

Tento materiál obsahuje převážně návrhy rozhodnutí o privatizaci částí majetku státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Konkrétně jde o bytové domy a jimi zastavěné pozemky, jsou-li ve vlastnictví státu, pozemky souvisejících a technických zařízení, tvořících příslušenství domů. Výnosy z privatizace bytových domů SŽDC jsou určeny, v souladu se zákonem č. 77/2002 Sb.  a zákona č. 178/2005 Sb. , k úhradě závazků bývalé státní organizace České dráhy, které přešly k 1. lednu 2003 na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty.

Návrh usnesení vlády k materiálu, který obsahuje stovku případů, je rozdělen do těchto částí :

  • část I  - doporučuje vládě zrušit dřívější rozhodnutí o privatizaci z důvodu nerealizovatelnosti uvedených rozhodnutí, 
  • část II - doporučuje vládě změnit dřívější rozhodnutí o privatizaci v části nabyvatele a  podmínek privatizace,
  • část III - doporučuje vládě souhlasit s uzavřením smlouvy o úhradě nákladů na odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací. Žádost  byla  projednána v souladu s usnesením vlády č. 51  ze dne 10. ledna 2001, k řešení ekologických závazků při privatizaci. Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo financí uzavření této smlouvy doporučují,
  • část IV -  doporučuje vládě vydat rozhodnutí o privatizaci, která jsou v příloze č. II zařazena  do
    • části A) - přímé prodeje za kupní cenu ve výši účetní hodnoty majetku ke dni prodeje
    • části B) - přímý prodej za dohodnutou cenu.
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.