CZ EN

Materiály na jednání vlády 22. prosince 2004

Bod č. 18:
Návrh na uzavření smlouvy mezi Fondem národního majetku České republiky a společností KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., v níž se Fond zaváže k úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací této společnosti.

Ministr financí předkládá vládě návrh na uzavření smlouvy mezi FNM a společností KRÁLOVOPOSLKÁ, v níž se FNM zaváže k úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací této společnosti. Výše garance je určena standardním výpočtem FNM ve výši 320 233 000 Kč s tím, že tuto částku je možno překročit pouze o hodnotu DPH.

Uzavření smlouvy doporučilo také Ministerstvo životního prostředí.

Bod č. 19:
Návrh smlouvy o výpůjčce budovy bývalého Federálního shromáždění s pozemky rozhlasové stanici RFE/RI, Inc.

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh na prodloužení nájemní smlouvy s rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa (RFE) do konce roku 2007, kdy dojde k přestěhování do nového objektu.

Po teroristických útocích 11. září 2001 byla posílena bezpečnostní opatření budovy bývalého Federálního shromáždění v Praze, ve které je v současné době umístěna rozhlasová stanice RFE. Zároveň se začalo uvažovat o přestěhování rozhlasové stanice do nového objektu v měně exponované lokalitě. Vláda Spojených států se zabývá nalezením bezpečnějšího místa pro sídlo RFE a prostřednictvím Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze požádala o prodloužení nájmu do doby, než dokončí přestěhování do jiného objektu.

Nájemní smlouva mezi Ministerstvem financí ČR a RFE byla uzavřena v prosinci 1994. Nájemné bylo stanoveno symbolicky, avšak rozhlasová stanice na své náklady zajišťovala opravy a údržbu objektu. Částky takto vynaložené dosahovaly desítky milionů korun ročně. Podmínky prodloužené smlouvy zůstávají nezměněny, tzn. že rozhlasová stanice RFE bude i nadále hradit veškeré provozní a další náklady na údržbu spojené s užíváním objektu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář