CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 6. září 2023

Bod č. 2: Návrh nařízení vlády o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024

MF předkládá návrh nařízení vlády o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024 s účinností od 1. ledna 2024. Ze zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění vyplývá nárůst dopadů na státní rozpočet kvůli meziroční inflaci (9,7 %) v hodnotě 13,4 mld. Kč. Tento nárůst je kalkulován na základě predikce počtu státních pojištěnců (6 035 172) a měsíční částky za jednoho pojištěnce ve výši 2085 Kč. Celková platba za tzv. státní pojištěnce tak v roce 2024 dosáhne výše 151 mld. Kč. Tento návrh nařízení vlády pouze legislativně formalizuje hodnotu zákonného parametru pro automatickou valorizaci, konkrétně výši meziroční inflace zveřejňovanou ČSÚ. Tj. nařízení vlády se nemůže od zákonem daných parametrů odchýlit.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář