CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 13. září 2023

Pro informaci:

Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (srpen 2023)

Ministerstvo financí očekává, že hrubý domácí produkt za rok 2023 klesne o 0,2 %, po očištění o kalendářní vlivy by měl stagnovat. Česká ekonomika se v první polovině letošního roku pohybovala na hraně recese, ale od 3. čtvrtletí by měla hospodářská aktivita již oživovat. V roce 2024 by se výkon ekonomiky mohl zvýšit o 2,3 %.

Domácnosti se v letošním roce potýkají s dopady vysoké inflace, jejich reálná spotřeba by se tak měla snížit. Spotřeba sektoru vládních institucí by měla působit prorůstově, a to díky posílení zaměstnanosti především ve vzdělávání či běžným výdajům spojeným s projekty spolufinancovanými fondy EU z minulé finanční perspektivy a dalším nástrojům. Investice do fixního kapitálu by kvůli hospodářským problémům v zemích eurozóny i nárůstu cen kapitálových statků měly zpomalit. V roce 2024 by se výkon ekonomiky mohl zvýšit hlavně zásluhou obnoveného růstu spotřeby domácností. Hospodářskou aktivitu však budou mírně tlumit dopady konsolidačního balíčku. 

Nezaměstnanost by se z průměrných 2,3 % v roce 2022 mohla letos zvýšit na 2,8 % a v příštím roce v průměru klesnout na 2,7 %. Přetrvávající napětí na trhu práce bude tlačit na růst mezd, který však i letos bude zaostávat za inflací. K obnovení růstu průměrné reálné mzdy by mělo dojít až v roce 2024.

Průměrná míra inflace by letos mohla dosáhnout 10,9 %. Oproti tomu v průběhu celého příštího roku by se již meziroční růst spotřebitelských cen měl pohybovat v průměru na 2,8 %.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář