CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 12. července 2023

Bod č. 27: Kapitálové posílení Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. za účelem pojištění vývozních úvěrových rizik na Ukrajinu

Materiál předkládá MPO společně s MF v reakci na poptávku ze strany českých exportérů a jejich profesních svazů. Obnovení pojištění vývozů přispěje k uchování a posílení pozice českých podniků na tomto trhu a pomůže získat nové obchodní příležitosti do budoucna. Vláda proto projedná návrh, který by umožnil v krátkodobém časovém horizontu podporu českých vývozců na Ukrajinu ve formě kapitálového posílení EGAP, a to v podobě navýšení základního kapitálu EGAP. Obnovení poskytování pojištění vývozních úvěrových rizik předpokládá použití vlastních zdrojů EGAP ve výši 100 mil. Kč a převod částky ve výši 239 mil. Kč na zvýšení základního kapitálu EGAP z prostředků státního rozpočtu na rok 2023 určených na podporu exportu.

Pro informaci:

Bod č. 1: Hodnotící zpráva Společného nákupu za roky 2021 a 2022

Předkládaný materiál obsahuje výsledky společného nákupu v členění dle jednotlivých komodit, které jsou společně nakupovány, přičemž největší finanční objem dosahuje společný nákup elektrické energie, zemního plynu, softwarových produktů a osobních vozidel. Společný nákup zahrnující resortní společný nákup, centrální nákup státu a meziresortní společný nákup dosáhl v letech 2021 a 2022 celkového objemu ve výši 23,08 mld. Kč bez DPH (21,22 mld. Kč bez DPH pro resorty a 1,86 mld. Kč bez DPH pro další subjekty veřejné správy). Základním přínosem Společného nákupu je hospodárné vynakládání finančních prostředků realizované prostřednictvím standardizace komodit a dosahováním tzv. úspor z rozsahu a optimalizace omezených administrativních kapacit v oblasti zadávání veřejných zakázek. Celkovou výši dosažených úspor lze však stěží objektivně vyčíslit, pro různé komodity a služby se pohybuje přibližně v rozmezí od 5 - 35 % hodnoty plnění.

Bod č. 12: Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Rekonstrukce bývalé věznice Uherské Hradiště – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor" v jednacím řízení bez uveřejnění

Veřejná zakázka navazuje na uskutečněnou otevřenou architektonickou soutěž proběhla jako jednání bez uveřejnění se třemi účastníky architektonické soutěže. Odborná porota vybrala z devíti návrhů architektonické studio ov architekti, s.r.o. 

Zadavatelem veřejné zakázky je ÚZSVM, jejím předmětem je vypracování a poskytnutí projektové dokumentace, inženýrské činnosti, autorského dozoru, spolupráce při výběru zhotovitele stavby a ostatní dílčí plnění pro investiční akci spočívající v rekonstrukci bývalé věznice v Uherském Hradišti, jejímž investorem je ÚZSVM. V rámci realizace projektu rekonstrukce věznice Uherské Hradiště, který je definován v programovém prohlášení vlády, dojde mj. ke stavební obnově památkově chráněné budovy, vzniku Muzea totality a využití prostor budovy pro okresní soud, okresní státní zastupitelství a Probační a mediační službu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.