CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 7. září 2020

Bod č. 2:
Návrh nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Toto prodloužení poskytne jak povinným osobám, tak orgánům Finanční správy České republiky více času na adaptaci na novou právní úpravu, jejíž zavedení bylo ztíženo pandemií koronaviru.

Bod č. 10:
Hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2019 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2019

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zdravotnictví předkládá vládě k projednání materiál Hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2019 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2019.

Systém veřejného zdravotního pojištění vykázal v roce 2019 příjmy 331,5 mld. Kč a výdaje 318 mld. Kč. Dosáhl tak v tomto roce kladného salda hospodaření v hotovostní metodice 13,5 mld. Kč a jako součást vládního sektoru nepředstavoval riziko pro dosažení fiskálního cíle vlády.

Bod č. 11:
Hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů 2020 a střednědobých výhledů na roky 2021 a 2022 činných zdravotních pojišťoven

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zdravotnictví předkládá vládě k projednání materiál Hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů 2020 a střednědobých výhledů na roky 2021 a 2022 činných zdravotních pojišťoven.

V roce 2020 jsou naplánovány příjmy v částce 350,11 mld. Kč a výdaje 358,38 mld. Kč. Systém bude v tomto roce hospodařit s deficitem ve výši 8,28 mld. Kč, především vlivem vysokého tempa růstu výdajů na zdravotní služby.

Pro informaci

Bod č. 10:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86. Předmětem záměru je poskytování služeb softwarového řešení k zajištění podpory pro agendu ÚZSVM.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář