CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 24. srpna 2020

Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu. Návrh zákona má za cíl realizovat legislativní opatření vyplývající z Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice v roce 2019 – 2023. Materiál zavádí účet dlouhodobých investic a alternativní účastnický fond.

Bod č. 21:
Návrh usnesení vlády o změně usnesení vlády ze dne 27. července 2020 č. 809 a usnesení vlády ze dne 25. května 2020 č. 581 ve znění usnesení vlády ze dne 1. června 2020 č. 604

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh usnesení vlády o změně usnesení vlády ze dne 27. července 2020 č. 809 a usnesení vlády ze dne 25. května 2020 č. 581 ve znění usnesení vlády ze dne 1. června 2020 č. 604. Materiál mění již neaktuální části některých usnesení vlády.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář