CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 31. srpna 2016

Bod č. 3:
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem návrhu je zamezit daňovým podvodům při poskytování elektronických, telekomunikačních a datových služeb. Proto se navrhuje rozšířit režim přenesení daňové povinnosti na poskytnutí služby elektronických komunikací podle zákona upravujícího elektronické komunikace prostřednictvím přístupu k sítím elektronických komunikací, propojení sítí elektronických komunikací nebo na základě nákupu a prodeje těchto služeb.


Bod č. 5:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/15 – „Zdaňování nemovitostí, převodu nemovitostí a majetku nabytého děděním a darováním“

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání stanovisko MF a Generálního finančního ředitelství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) z kontrolní akce č 15/15 – „Zdaňování nemovitostí, převodu nemovitostí a majetku nabytého děděním a darováním“.
Cílem kontroly bylo prověřit postup finančních orgánů při správě tzv. majetkových daní a přezkoumat dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu. Kontrolovanými osobami byly GFŘ a vybrané finanční úřady: Finanční úřad pro Středočeský kraj, Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Finanční úřad pro Ústecký kraj, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Finanční úřad pro Plzeňský kraj. Kontrolovaným obdobím byly roky 2012 – 2014, v případě věcných souvislostí také období předcházející a následující.


Bod č. 6:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/13 – „Státní dluh a výdaje na jeho financování“

Ministerstvo financí ČR předkládá vládě k projednání své stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) z kontrolní akce č 15/13 „Státní dluh a výdaje na jeho financování“.

Cílem kontroly bylo prověřit údaje vykazované ve státním závěrečném účtu a ve finančních výkazech v souvislosti se státním dluhem a výdaje spojené s jeho financováním, tvorbu rezervy peněžních prostředků a její užití při financování státního dluhu, vykazování operací s finančními deriváty u cizoměnových dluhopisů a další operace související s řízením státního dluhu a ověřit plnění opatření přijatých v návaznosti na zjištění z předchozí kontrolní akce v oblasti státního dluhu. Kontrolovaným obdobím byl rok 2014, v případě věcných souvislostí také období předcházející a následující.


Bod č. 16:
Souhlas Vlády ČR s použitím zbývajících finančních prostředků získaných z prodeje akcií určených pro účely nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění a pojištění v zaměstnanosti na účely uvedené v § 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí žádá vládu o udělení souhlasu s použitím zbývajících finančních prostředků získaných z prodeje akcií určených pro účely nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění a pojištění v zaměstnanosti na účel uvedený v § 5 odst. 3 písm. c) bod 5. zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodem pro „vyvázání“ finančních prostředků určených pro účely nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění a pojištění v zaměstnanosti je zajištění zvýšení disponibillity zvláštního účtu Fondu privatizace. Z těchto prostředků byly v minulosti hrazeny pouze výdaje, o kterých rozhodla Vláda ČR v souvislosti s řešením problematiky zdravotních pojišťoven, přičemž naposledy byly ke svému účelu využity v roce 2002.

 

Pro informaci:

Bod č. 3:
Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 a celkově od počátku privatizace

Ministerstvo financí předkládá vládě Pravidelnou pololetní informaci o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 a celkově od počátku privatizace.

Předložený materiál informuje o dosažených výsledcích v procesu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací v období 1. pololetí roku 2016.


Bod č. 4:
Veřejná zakázka „Provoz, údržba a podpora Portálu spořicích státních dluhopisů“ zadávaná formou jednacího řízení bez uveřejnění

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci materiál týkající se zadání nadlimitní veřejné zakázky na provoz, údržbu a podporu Portálu spořicích státních dluhopisů. Portál je určen pro distribuci a správu spořicích státních dluhopisů (dále jen SSD) a ostatních státních dluhopisů, u nichž je emisními podmínkami ve smyslu § 26 odst. 6 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, vyloučena nebo omezena převoditelnost. Z technických důvodů i z důvodu ochrany autorských práv bude veřejná zakázka zadána formou jednacího řízení bez uveřejnění.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.