CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 11. července 2016

Bod č. 10:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/15 – „Zdaňování nemovitostí, převodu nemovitostí a majetku nabytého děděním a darováním“

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání stanovisko MF a Generálního finančního ředitelství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) z kontrolní akce č 15/15 – „Zdaňování nemovitostí, převodu nemovitostí a majetku nabytého děděním a darováním“.

Cílem kontroly bylo prověřit postup finančních orgánů při správě tzv. majetkových daní a přezkoumat dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu. Kontrolovanými osobami byly GFŘ a vybrané finanční úřady: Finanční úřad pro Středočeský kraj, Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Finanční úřad pro Ústecký kraj, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Finanční úřad pro Plzeňský kraj. Kontrolovaným obdobím byly roky 2012 – 2014, v případě věcných souvislostí také období předcházející a následující.

Bod č. 11:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/13 – „Státní dluh a výdaje na jeho financování“

Ministerstvo financí ČR předkládá vládě k projednání své stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) z kontrolní akce č 15/13 „Státní dluh a výdaje na jeho financování“.

Cílem kontroly bylo prověřit údaje vykazované ve státním závěrečném účtu a ve finančních výkazech v souvislosti se státním dluhem a výdaje spojené s jeho financováním, tvorbu rezervy peněžních prostředků a její užití při financování státního dluhu, vykazování operací s finančními deriváty u cizoměnových dluhopisů a další operace související s řízením státního dluhu a ověřit plnění opatření přijatých v návaznosti na zjištění z předchozí kontrolní akce v oblasti státního dluhu. Kontrolovaným obdobím byl rok 2014, v případě věcných souvislostí také období předcházející a následující.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.