CZ EN

Materiály na jednání vlády 30. července 2014

Bod č. 7:
Analýza prokazování původu majetku a možnosti jeho odčerpávání

Jedním z kroků vedoucích k naplnění důležité priority vlády v boji proti korupci, organizovanému zločinu a zneužívání a obcházení daňových předpisů, je nastavení možnosti prověřování původu majetku fyzických osob a jeho následné odčerpávání v případě jeho neprokázání.

Stávající právní řád obsahuje mechanismy k odčerpání majetku, který nade vší pochybnost pochází z nelegálních zdrojů, avšak neumožňuje takový postup v situaci, kdy není zcela zřejmé, že majetek pochází z těchto zdrojů nebo nejsou o této skutečnosti přímé důkazy.

Ministerstvo financí za spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti předkládá vládě analytický materiál, který má za cíl seznámit s možnostmi v nastavení možných variant řešení. K prověřování původu majetku a jeho odčerpávání lze přistoupit dvěma základními cestami - prostřednictvím zvláštního soudního řízení, nebo užitím daňových mechanismů. Ministerstvo financí však nemá v úmyslu zavádět žádnou daň ze životního stylu, jak se mylně objevilo v některých médiích. Na základě provedené analýzy Ministerstvo financí shledalo jako nejvhodnější cestu zvláštního soudního řízení.

Finanční úřady či orgány Celní správy by mohly být zapojeny do přípravné fáze směřující k podání kvalifikovaného návrhu, na jehož základě bude vedeno toto řízení. Tím se samozřejmě nevylučuje současné zapojení orgánů Policie České republiky, které také v rámci své činnosti mohou získat informace indikující u osoby majetek, u něhož existují důvodné pochybnosti o jeho legálním nabytí. Samotné rozhodnutí o odčerpání majetku by bylo svěřeno soudu, který by vycházel z kvalifikovaného návrhu a podkladů získaných zmíněnými orgány.

K odčerpání majetku by tedy došlo rozhodnutím nezávislého soudu, a to v případě, kdy bude shledáno, že určitý majetek s nejvyšší pravděpodobností pochází přímo či nepřímo z nelegálních zdrojů.

Řešení, které vláda zvolí, by mělo být následně rozpracováno do návrhu odpovídající legislativní úpravy.

Bod č. 8:
Posílení zdrojů systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2014

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh na provedení rozpočtového opatření, kterým bude na základě novely zákona č. 592/1992 Sb. posílen systém veřejného zdravotního pojištění v roce 2014 a zajištěna zvýšená platba na veřejné zdravotní pojištění osob, za něž je plátcem pojistného stát.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.