CZ EN

Materiály na jednání vlády 29. srpna 2012

Bod č.19:
Prodej vybraných cenných papírů, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Ministerstvo financí předkládá k projednání vládě materiál týkající se prodeje souboru cenných papírů - akcií, z portfolia Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“).

Jedná se ve velké většině o majetek, který stát nabyl v dědickém řízení formou odúmrtě podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Předkládaný soubor cenných papírů je pro Úřad nepotřebný a neprojevily o něj zájem ani jiné organizační složky státu. Z tohoto důvodu se navrhuje jako prioritní jeho prodej formou výběrového řízení.

Pro informaci:

Bod č.3:
Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 a celkově od počátku privatizace

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál o výši čerpání garancí ve vztahu k aktuálnímu stavu zdrojů a prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí. Úkol pravidelně pololetně informovat vládu vyplývá z bodu 11) usnesení vlády ČR č. 51 ze dne 10. ledna 2001, o zásadách vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací.

Jedná se o pravidelný materiál, který informuje o dosažených výsledcích v procesu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací, a to zejména s ohledem na zavedení účinnějšího systému zahlazování ekologických škod, který se odráží v „Zásadách vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací“ schválených v příloze usnesením vlády č. 51/2001. Tabulky, které jsou součástí materiálu, vykreslují stav schválených smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod a čerpání finančních prostředků na ekologii za I. pololetí roku 2012. Dále seznamují s výší garancí schválených vládou ČR na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a revitalizaci krajiny Moravskoslezského a Jihomoravského kraje, kraje Ústeckého a Karlovarského a kladenského regionu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.