CZ EN

Materiály na jednání vlády 28. července 2004

Bod č. 13:
Žádost o schválení úhrady členského příspěvku české republiky do rozpočtu IOPS - Mezinárodní organizace penzijních dozorů na období 2004 a 2005

Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění při MF je členem Mezinárodní organizace penzijních dozorů (IOPS). Výše příspěvků této organizace byla stanovena pro všechny členské země ve stejné výši, a to 2000,- EUR na rok 2004 a 5000,- EUR na rok 2005.

Příspěvek bude uhrazen z kapitoly Ministerstva financí.

IOPS vznikla z iniciativy OECD ve spolupráci s Mezinárodní sítí penzijních regulátorů a dozorců. Sídlí v Paříží a pracovní náplní této organizace je podporovat společné uplatňování mezinárodních principů a standardů v oblasti dozoru nad soukromým penzijním připojištěním.

Bod č. 15:
Záměr nabytí 34 % podílu na základním kapitálu společnosti ČEPS, a.s., od společnosti ČEZ, a.s., státem

Vládě je předkládán ke schválení záměr, aby stát prostřednictvím Ministerstva financí odkoupil od společnosti ČEZ, a.s. 34 % akcií společnosti ČEPS, a.s, která působí na území ČR jako provozovatel přenosové soustavy na základě výhradní licence na přenos elektrické energie.

Prodej 34 % akcií společnosti ČEPS, a.s. do 20. 9. 2004 nařídil v březnu loňského roku společnosti ČEZ, a.s. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Společnost ČEZ, a.s. proto v červnu tohoto roku vyhlásila veřejné výběrové řízení k nalezení kupce uvedeného akciového podílu. Pokud veřejné výběrové řízení skončí neúspěšně, tj. bez určení nabyvatele 34% podílu na základním kapitálu ČEPS, a.s., nabídne stát prostřednictvím Ministerstva financí společnosti ČEZ, a.s. odkup tohoto podílu za cenu, která nesmí být vyšší než tržní cena stanovená na základě znaleckého posudku.

Platební podmínky budou stanoveny tak, aby převod nezatížil státní rozpočet, tj. především s využitím dividendové politiky společnosti ČEPS, a.s. Splátky kupní ceny se předpokládají v letech 2005 - 2008. Konkrétní podmínky a přesná podoba splátkového kalendáře bude předmětem jednání vlády.

Ministr financí bude vládu do konce října informovat o nabytí akciového podílu ve společnosti ČEPS, a.s.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář