CZ EN

Materiály na jednání vlády 08. září 2004

Bod č. 3:
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v roce 2005 a 2006

Zákon má za cíl získat ministerstvu financí zákonné povolení refinancovat státní dluhopisy, které budou splatné v létech 2005 a 2006. Toto povolení umožní vydat nové státní dluhopisy a z jejich výnosu uhradit splátky splatných jistin státních dluhopisů. Jedná se o technický zákon, který je předkládán každoročně a nezvyšuje objem státního dluhu.

V roce 2000 došlo ke změně emisní strategie financování a refinancování státu. Podstatným rysem této nové strategie je mimo jiné snížení počtu emisí státních dluhopisů, prodloužení jejich splatností až na 15 let a zvýšení jejich cílových objemů na 20 - 40 mld. Kč. 

Bod č. 24:
Ustavení mezirezortní komise pro koordinaci privatizace společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.

V souvislosti se zahájením přípravné fáze privatizace společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. předkládá Ministerstvo financí vládě návrh na ustavení mezirezortní komise s následujícím složení:

3 zástupci Ministerstva financí
1 zástupce Fondu národního majetku ČR
1 zástupce Ministerstva informatiky
1 zástupce Ministerstva vnitra
1 zástupce Ministerstva dopravy.

Komise bude v souladu s budoucím rozhodnutím vlády o způsobu privatizace 51,1 % akcií společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. v držení Fondu národního majetku ČR koordinovat činnost a spolupráci poradenských institucí a připravovat doporučení vládě ve věci dalšího postupu privatizace uvedeného podílu na základním kapitálu společnosti.

Ve 2. pololetí roku 2003 byly ve společnosti podniknuty kroky, které měly za cíl umožnit privatizaci a zároveň zvýšit hodnotu akciového podílu státu v této společnosti. V červnu 2003 bylo valnou hromadou ČTc schváleno uzavření smlouvy se společností Atlantic West B.V. o úplatném převodu 49% obchodního podílu ve společnosti Eurotel, s.r.o. Od této akvizice se očekává zvýšení hodnoty ČTc, protože diverzifikace služeb poskytovaných skupinou ČTc v oblasti pevných a mobilních linek by měla přinést stabilizaci konsolidovaného hospodaření a snížení obchodních rizik skupiny. V prosinci 2003 prodala společnost TelSource svůj 27% podíl ve společnosti ČTc. V řízení společnosti ČTc byly uskutečněny změny spočívající v přechodu na tzv. německý model řízení, posilující pravomoci dozorčí rady společnosti, a ustavení představenstva jako exekutivního orgánu. Zároveň byla přijata střednědobá strategie společnosti pro léta 2003 - 2005.


Pro informaci

Bod č. 3:
Analýza zdanění příjmů zdravotnických zařízení, která nejsou zřízena za účelem podnikání

Výsledkem analýzy je nepodporovat poskytování dalších daňových výhod pro subjekty v oblasti výkonu zdravotní péče. Podle ministerstva financí musí být odmítnuty snahy řešit systémové problémy v oblasti úhrady výkonu zdravotní péče zaváděním nesystémových daňových výhod jen skupině vybraných subjektů. Daňový systém zdravotnických zařízení nesmí být v rozporu s podmínkami hospodářské soutěže a musí být zajištěno srovnatelné zdanění subjektů vykonávajících stejnou činnost, a to bez ohledu na jejich hospodářsko právní formu.Vytváření daňových výhod neziskovým subjektům ve zdravotnictví by mohlo vést k omezování vzniku obchodních společností v tomto sektoru.

Bod č. 4:
Zpráva o průběhu a výsledcích převodů majetku do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice a do vlastnictví židovských obcí v České republice, schválených vládou

Ze sdělení všech dotčených ministerstev a Pozemkového fondu České republiky vyplývá, že již byly uzavřeny všechny darovací smlouvy u veškerého majetku určeného k převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice a do vlastnictví židovských obcí v České republice.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.