CZ EN

Materiály na jednání vlády 07. července 2004

Bod č. 4:
Další postup společného zadávání vybraných zakázek hrazených ze státního rozpočtu a z jiných peněžních prostředků státu

Tento bod jednání vlády navazuje na bod 14 jednání vlády ze dne 31.3.2004 (Návrh na řešení centralizace státních zakázek).

Díky společnému nákupu zboží a služeb univerzální povahy pro státní správu lze dosáhnout úspor vyplývajících z množstevních slev, omezit možnost korupčního jednání a zvýšit transparentnost procedur výběrů dodavatelů.

Vládě bude nyní ke schválení předložen seznam vybraných komodit, kterých se bude společný nákup týkat. Tyto komodity byly vybrány z hlediska obecnosti použití a roční kvantity potřeb a patří mezi ně např. xerografický papír, motorová nafta a benzin, tonery do tiskáren, standardní osobní počítače, tiskárny, monitory, osobní motorová vozidla a další.

Se seznamem komodit obdrží vláda rovněž seznam organizačních složek státu a vybraných státních příspěvkových organizací, pro které bude systém společného zadávání vybraných zakázek povinný. Mezi tyto složky patří např. Generální ředitelství cel, finanční ředitelství, úřady práce, Česká správa sociálního zabezpečení, krajské hygienické stanice či Vězeňská služba ČR.

Společným zadáváním zakázek byla pověřena Správa státních hmotných rezerv. V rámci dalších úspor nevznikne nový úřad, ale pouze 5 nových pracovních míst na SSHR.

Aby mohl být tento systém spuštěn, Ministerstvo pro místní rozvoj předloží vládě do 31.10.2004 návrh novely zákona o veřejných zakázkách.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář