CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 3. dubna 2024

Bod č. 10 - Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 22/31 „Peněžní prostředky státu související s působností orgánů státní správy v oblasti hazardních her a správy daně z hazardních her“

Cílem kontroly NKÚ bylo, zda jsou hospodárně, efektivně a účelně vynaloženy peněžní prostředky státu na informační podporu činností orgánů státní správy v oblasti hazardních her a v oblasti dozoru nad provozem hazardních her a jejich povolování, správu jistot a kaucí a činnosti v oblasti nelegálního provozování hazardních her. Kontrolovaným obdobím bylo období od roku 2014 do roku 2022, kontrola byla prováděna v období od února do prosince 2022. 

Na základě skutečností zjištěných NKÚ bylo k 4 zjištěním ze strany MF, GFŘ a SPCSS přijato celkem 7 opatření, která jsou již splněna nebo průběžně plněna. 

V oblasti nedostatků právní úpravy byla příslušná opatření přijata již před zahájením kontroly NKÚ (práce na novele zákona byly započaty ještě před zahájením kontroly NKÚ a vycházejí především ze závěrů Hodnocení přezkumu účinnosti zákona o hazardních hrách zveřejněného v září 2021). Novela odstraňuje mimo jiné procesní nedostatky současné právní úpravy (zejména optimalizace procesních povinností předcházejících zápisu na Seznam nepovolených internetových her, změna konceptu Povolovacího řízení, nové principy správy kaucí, atd.).

Bod č. 11 - Stanovisko Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 22/05 „Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované státním příspěvkovým organizacím“

Cílem kontroly NKÚ bylo prověřit, zda byly peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované vybraným státním příspěvkovým organizacím vynakládány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy, a dále prověřit činnosti spojené s tvorbou, změnami a čerpáním rozpočtu, účelnost a hospodárnost při nákupu vybraných služeb, pořízení majetku a nastavení vnitřního kontrolního systému u čtyř vybraných státních příspěvkových organizací (Česká informační agentura životního prostředí, Česká agentura pro standardizaci, Správa služeb Ministerstva průmyslu a obchodu, Ústav zemědělské ekonomiky a informací). MF se kontrola týkala v souvislosti s vykazováním údajů potřebných pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu státních příspěvkových organizací a přehled jejich závazků dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu. Kontrolovaným obdobím bylo období od roku 2019 do roku 2021, kontrola byla prováděna v období od února do prosince 2022.

K odstranění zjištěných nedostatků a minimalizaci rizik bylo ze strany MŽP, MZe, MPO a ÚNMZ přijato celkem 18 opatření, která jsou již splněna nebo jsou průběžně plněna. 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.