CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 17. dubna 2024

Bod č. 1 - Návrh zákona o implementaci předpisů Evropské unie v oblasti digitálních financí (zákon o digitálních financích)

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona o implementaci předpisů Evropské unie v oblasti digitálních financí. Konkrétně jde o nařízení DORA o digitální provozní odolnosti finančního sektoru a nařízení MiCA o trzích kryptoaktiv. Návrh zákona obsahuje především úpravu kategorizace přestupků a také pravomocí České národní banky jako orgánu dohledu. Některá další ustanovení reagují na nařízení MiCA a jejich cílem je hladká aplikace nařízení v České republice, například zvláštní režim rezervy aktiv vydavatelů tokenů vázaných na aktiva či elektronických peněžních tokenů.

Nařízení DORA upravuje jednotná pravidla digitální provozní odolnosti finančního sektoru, která musí finanční instituce spadající do působnosti tohoto nařízení dodržovat. Doposud byla úprava digitální provozní odolnosti roztříštěna do jednotlivých sektorových předpisů. 

Nařízení MiCA představuje první komplexní předpis upravující nabízení kryptoaktiv veřejnosti a poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy. Poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy budou nově licencovaným subjektem dohlíženým Českou národní bankou.

Bod č. 2 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti digitálních financí a financování udržitelnosti

Spolu s návrhem zákona o implementaci předpisů Evropské unie v oblasti digitálních financí předkládá Ministerstvo financí návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů EU v oblasti digitálních financí a financování udržitelnosti. Návrh zákona obsahuje další úpravy zákonů navazující na nařízení DORA a MiCA a implementaci nařízení o evropských zelených dluhopisech.

Bod č. 6 - Rozvojový program státu pro realizaci záměru podpory bydlení

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení předběžně přehled vytipovaných pozemků ve vlastnictví státu nebo příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad, které budou zařazeny do rezervy státních pozemků v rámci rozvojového programu státu na podporu dostupného bydlení. Počet těchto pozemků každým rokem přirozeně klesá, protože dochází k jejich postupnému převodu do soukromých rukou. Vzhledem k významným doporučením evropských institucí a v souladu s programy na podporu bydlení je třeba, aby identifikované pozemky vhodné pro výstavbu dostupného bydlení byly uchovány v majetku státu. Z toho důvodu je navrhováno zařazení pozemků SPÚ do rozvojového programu státu.

Dostupné bydlení je jednou z klíčových priorit Vlády ČR propsané i do Programového prohlášení Vlády ČR. Dostupnost bydlení v České republice se rychle zhoršuje, nejhorší je v tomto ohledu vývoj ve velkých městech a jejich okolí – především v Praze a krajských městech.

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj začalo připravovat program podpory bydlení již v roce 2022. Jedním z klíčových prvků systému podpory bydlení je poskytování pozemků státu obcím. Primárně proto, že v řadě lokalit je nedostatek dostupných pozemků pro výstavbu bez toho, aby docházelo k zvětšování obcí a narůstaly požadavky na rozvoj dodatečné infrastruktury. Současně bezplatný převod pozemků na obce pod podmínkou následné výstavby dostupného nájemného bydlení je způsob, jak bydlení pro cílové skupiny zlevnit bez významného finančního zatížení pro obce. Bezúplatný převod pozemků státu na obce bude muset být podmíněn tím, že pozemky budou dlouhodobě využity pro výstavbu dostupného bydlení a nebudou následně zprivatizovány a převedeny na jiné právnické či fyzické osoby.

Bod č. 7 - Pokračování poskytování pojištění vývozních úvěrových rizik teritoria Ukrajina – úprava parametrů

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu předkládá vládě materiál navrhující úpravu podpory českých vývozů na Ukrajinu, resp. změny parametrů pojištění úvěrových rizik vývozů na Ukrajinu u exportní a garanční úvěrové pojišťovny EGAP.   

Po vypuknutí ruské agrese na Ukrajině se stalo ukrajinské riziko pro EGAP nepojistitelným. Zlepšení situace přineslo usnesení vlády č. 525 ze dne 12. července 2023, které řešilo kapitálové posílení EGAP a pokyn Ministerstva financí, jako jediného akcionáře EGAP, k obnovení poskytování pojištění vývozu zboží a služeb na Ukrajinu prostřednictvím tehdy nově vzniklého Fondu Ukrajina

Nyní MF a MPO předkládají úpravu některých původně nastavených parametrů pro EGAP s ohledem na zkušenosti exportérů na Ukrajinu. Navrhováno je zvýšení maximální pojistné hodnoty z aktuální výše 3 mil. EUR na 5 mil. EUR a nahrazení podmínky pozitivní zkušenosti s vývozcem a dovozcem podmínkou platební zkušenosti. 

V průběhu června 2024 pravděpodobně dojde k opětovnému vyhodnocení průběhu poskytovaného pojištění vývozů na Ukrajinu a na základě jeho výsledků bude případně navržena další úprava parametrů nebo/a navýšení finančních prostředků „Fondu Ukrajina“.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.