CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 28. června 2023

Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů

Návrh zákona je jedním z klíčových výstupů dohody stran vládní koalice, která byla veřejnosti finálně představena dne 11. května 2023 a dále integruje materii obsaženou v návrhu zákona, zákona, kterým se mění zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, který prošel ve dnech 24. března až 25 dubna 2023 vnějším připomínkovým řízením. Tvoří tak nejvýznamnější část opatření ke snižování strukturálního deficitu státního rozpočtu a konsolidaci veřejných financí, přičemž se soustředí na ta témata, která vyžadují legislativní řešení ve formě změny zákona a která nejsou řešena v rámci samostatných projektů. Celý soubor úprav, který zahrnuje 62 novel zákonů, by měl zlepšit saldo státního rozpočtu o 97,7 mld. Kč v roce 2024 resp. 150,7 mld. Kč za roky 2024 a 2025. Celkový dopad na veřejné finance je 80,8 mld. Kč v roce 2024, resp. 134 mld. Kč za roky 2024 a 2025.

Bod č. 16: Souhlas s uzavřením dohody o přiznání příspěvku s EK ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro poskytování podpory Ukrajině na rok 2023 (makrofinanční pomoc+)

MF navrhuje vládě vyjádřit souhlas k dohodě o přiznání příspěvku ČR na makrofinanční pomoc Ukrajině ze strany EU. Ta je poskytována na 12 měsíců (s možným vyplácením až do 31. března 2024) ve výši až 18 mld. EUR a má formu dlouhodobé půjčky se splatností až 35 let, přičemž splácení jistiny začne až v roce 2033. Dodatečná výše příspěvků ČR je ve výši celkem 47,8 mil. EUR  (tj. 1,2 mld. Kč ) v letech 2024 – 2027, tj. zhruba 12 mil. EUR ročně. 

Bod č. 19: Jmenování zástupce ČR v institucích Skupiny Světové banky

MF navrhuje v souvislosti s novým rozdělením kompetencí a novým obsazením pozice náměstka ministra financí, aby vláda odvolala náměstka ministra financí Mgr. Romana Bindera z funkce stávajícího alternáta guvernéra v institucích WBG, a schválila do této funkce jmenování náměstka ministra financí Ing. Marka Mory.
 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář