CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 14. června 2023

Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu

Návrh zákona zavádí některá opatření, která mají přispět k rozvoji finančního trhu v ČR. Navazuje na Koncepci rozvoje kapitálového trhu v ČR 2019–2023, která byla schválena vládou dne 4. 3. 2019. Návrh zákona zavádí např. tzv. dlouhodobý investiční produkt jako další daňově podporovanou formu zabezpečení na stáří, opatření ke zvýšení motivace k přechodu z transformovaných do účastnických fondů nebo změny v poskytování státního příspěvku ve III. penzijním pilíři. 

Bod č. 3: Návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry

Návrh zákona transponuje směrnici EU o správcích úvěru a obchodnících s úvěry s ohledem na novou evropskou komplexní úpravu sekundárního trhu s bankovními úvěry. V současné době není v ČR sekundární trh s bankovními úvěry uceleně regulován a podléhá obecné občanskoprávní úpravě. Návrh zákona obsahuje veřejnoprávní regulaci správy nevýkonných úvěrů a stanoví podmínky pro tuto správu, včetně definice tzv. správce nevýkonného úvěru a obchodníka s úvěry.

Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry

Návrh zákona transponuje směrnici EU o správcích úvěru a obchodnících s úvěry s ohledem na novou evropskou komplexní úpravu sekundárního trhu s bankovními úvěry. V současné době není v ČR sekundární trh s bankovními úvěry uceleně regulován a podléhá obecné občanskoprávní úpravě. Návrh zákona obsahuje veřejnoprávní regulaci správy nevýkonných úvěrů a stanoví podmínky pro tuto správu, včetně definice tzv. správce nevýkonného úvěru a obchodníka s úvěry.

Bod č. 12: Návrh procesního postupu ČR ve věci kontrolní akce DISCOUNT - případ dovozů podhodnoceného textilu a obuvi z Čínské lidové republiky na celní území Evropské unie proclené na území ČR

MF navrhuje vládě souhlasit s podáním žaloby na vydání bezdůvodného obohacení ze strany EK ve věci kontrolní akce DISCOUNT uskutečněné závěrem roku 2011 pro případ dovozů podhodnoceného textilu a obuvi z Čínské lidové republiky na celní území EU proclené na území ČR. Celková ztráta tradičního vlastního zdroje (TOR) pro ČR byla stanovena na 61 mil. Kč. Z důvodu zamezení nárůstu úroků ze ztráty TOR provedla ČR dvě částečné platby s výhradou, a to dne 15. 6. 2018 platbu ve výši 28 mil. Kč, následně sníženou o 641 tis. Kč, tedy 27,6 mil. Kč a dne 20. 12. 2022 platbu ve výši 33,4 mil. Kč. Z výše uvedeného důvodu je nutné stanovit odpovídající postup pro ochranu finančních zájmů ČR a případně podat žalobu na vydání bezdůvodného obohacení nejpozději do 15. 6. 2023.

Bod č. 13: Návrh na sjednání Rámcové dohody mezi vládou ČR a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Druhého švýcarského příspěvku vybraným členským státům EU na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci EU

Na základě bilaterního vyjednávání je na vládu předložen návrh Rámcové dohody, jejíž uzavření umožní ČR přijímat finanční prostředky z Druhého švýcarského příspěvku v rámci tzv. alokace v oblasti soudržnosti ve výši 76,9 mil. CHF (cca 1,845 mld. CZK při použití kurzu 24,0 CZK/CHF). Materiál navrhuje, aby MF vykonávalo funkci Národní koordinační jednotky pro Druhý švýcarský příspěvek a zároveň zajišťovalo činnosti související s výkonem Platebního orgánu a Auditního orgánu. Podpora poskytovaná švýcarskou stranou, tzv. alokace v oblasti soudržnosti ve výši 1,845 mld. Kč, se stane příjmem státního rozpočtu v případě potvrzení způsobilosti výdajů předfinancovaných ze státního rozpočtu. Z právního rámce vyplývá potřeba spolufinancování na úrovni programů ve výši 15 % alokace jednotlivých programů tj. celkem cca 319,34 mil. Kč na období 2024-2029. Spolufinancování bude zajištěno v rámci výdajových limitů státního rozpočtu a střednědobého výhledu dotčených kapitol státního rozpočtu.

Bod č. 29: Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR na léta 2024–2026

Rozpočtová strategie obsahuje celkové výdaje sektoru vládních institucí a výdajové rámce státního rozpočtu (SR) a státních fondů (SF), podává informaci o výchozích finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtům územních samosprávných celků a systému veřejného zdravotního pojištění. Konsolidované výdajové rámce SR a SF byly pro rok 2024 odvozeny na úrovni strukturálního salda ve výši -2,75 % HDP, tj. v souladu s novelizací pravidel o rozpočtové odpovědnosti. Pro další roky jsou navrženy výdajové rámce, které odpovídají meziročnímu zlepšování strukturálního salda v souladu s aktuálně platnou legislativou, tj. -2,25 % pro rok 2025 a -1,75 % HDP pro rok 2026. Tato výše by měla zajistit schopnost začlenit jak priority vlády deklarované v jejím Programovém prohlášení, zohlednit rizika fiskálního vývoje v roce 2023, tak i možné zapojení prostředků na investice kryté půjčkou z Nástroje pro oživení a odolnost. Výdajové rámce státního rozpočtu a státních fondů proto činí 2 222 mld. Kč pro rok 2024, 2 280 mld. Kč pro rok 2025 a 2 318 mld. Kč pro rok 2026.

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.