CZ EN

Materiály na jednání vlády 21. května 2014

Bod č. 1:
Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 až 2017

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh střednědobých výdajových rámců vlády na léta 2015 až 2017. Při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 byly usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 71 ze 4. schůze 19. prosince 2013 stanoveny střednědobé výdajové rámce na léta 2015 a 2016.

Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 až 2017 je v souladu se záměrem vlády pokračovat v diferencované konsolidaci veřejných financí s příznivými dopady pro růst, podporu konkurenceschopnosti, řešení nezaměstnanosti, sociálních dopadů hospodářské recese a zabezpečení dalších vládních priorit. Stanovené střednědobé výdajové rámce je navrženo zvýšit, a to o 11 mld. Kč na rok 2015 a o 15 mld. Kč na rok 2016. Pro rok 2017 byl stanoven nový předběžný výdajový rámec.

Zvýšené střednědobé výdajové rámce na léta 2015 a 2016 včetně nově navrženého rámce na rok 2017 zabezpečují nepřekročení referenční hranice pro deficit vládního sektoru ve výši 3 % HDP ve všech letech výhledu.

Ministerstvo financí do 31. května 2014 zpracuje předběžný návrh příjmů a výdajů podle jednotlivých rozpočtových kapitol a státních fondů na léta 2015 až 2017.


Bod č. 9:
Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2014

Ministerstvo financí a Ministerstvo zdravotnictví spolupředkládají vládě společný materiál „Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2014“. Jeho nedílnou součástí jsou zdravotně pojistné plány na rok 2014 všech činných zdravotních pojišťoven.


Bod č. 13:
Návrh usnesení vlády k využití Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro zamezení daňovým a celním únikům

Ministerstvo financí v souladu s programovým prohlášením vlády připravuje vytvoření celkového koncepčního rámce využití shromažďovaných informací pro boj s daňovými a celními úniky, který povede v konečném důsledku k efektivnějšímu výběru daní.

V rámci postupných kroků přijímání nových opatření a nástrojů pro boj s daňovými a celními úniky navrhuje Ministerstvo financí vládě, aby tam, kde je to účelné, hospodárné a efektivní, bylo využito CSÚIS a dalších stávajících informačních systémů a bylo zabezpečeno, aby tyto informační systémy byly v maximální možné míře kompatibilní a schopné komunikace a výměny informací s nově budovanými informačními systémy.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.