CZ EN

Materiály na jednání vlády 16.dubna 2014

Bod č. 14:
Možnosti skladování nouzových zásob pohonných hmot ve společnosti ČEPRO, a.s. pro subjekty obchodující na území Spolkové republiky Německo

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem financí spolupředkládá vládě ke schválení materiál, na jehož základě bude umožněno skladovat ve volných skladovacích kapacitách společnosti ČEPRO, a.s. nouzové zásoby ropných produktů pro subjekty obchodující na území Spolkové republiky Německo. Uzavřením příslušné smlouvy společností ČEPRO s německými partnery nedojde k omezení skladovací kapacity této společnosti, která je vyhrazená pro Správu státních hmotných rezerv, takže důsledkem nebude snížení energetické bezpečnosti ČR.

Bod č. 15:
Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2013 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

V návaznosti na ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění zákona č. 403/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, je uloženo, že Vláda předkládá Poslanecké sněmovně každoročně do 30. dubna přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za předcházející kalendářní rok.

Z tohoto důvodu Ministerstvo financí předkládá vládě Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2013. Přehled podává souhrnnou informaci o rozsahu a zaměření cenových kontrol v loňském roce. Předkládaná zpráva shrnuje výsledky kontrolní činnosti prováděné orgány řízenými Ministerstvem financí, tj. Specializovaným finančním úřadem a celními orgány, a dále Státní energetickou inspekcí, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Energetickým regulačním úřadem, Českým telekomunikačním úřadem, kraji a obcemi. V souhrnu bylo provedeno v tomto období 3 936 kontrolních akcí. Objem pravomocně uložených pokut činí 8 853 273,- Kč.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.